« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid

Jõgeva valla 2019. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab sel aastal esitada 15.-30. aprillini infosüsteemi VOLIS kaudu (http://jogeva.volis.ee), saata e-kirja teel kaasaveelarve@jogeva.ee, tuua paberkandjal Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse (Suur 5, Jõgeva) või Palamuse ja Torma teenuskeskustesse.

Ettepanekuid kaasava eelarveosa kasutamiseks võivad esitada kõik isikud. Kaasava eelarve osa suurus Jõgeva valla eelarves on 30 000 eurot, vähemalt 5 000 eurot idee kohta.

Ettepaneku vormistamisel tuleb jälgida, et objekt:

 • oleks seotud Jõgeva vallaga;
 • peab pakkuma avalikku hüve;
 • peab olema avalikult kasutatav;
 • peab olema ellu viidav sellel eelarve aastal;
 • ei tohi tekitada vallale ebamõistlikke lisakulusid.

Ettepanekus peab olema märgitud:

 • ettepaneku esitaja;
 • ettepaneku nimetus;
 • ettepaneku eesmärk ja olulisus;
 • ettepaneku kirjeldus;
 • võimalusel idee kavand;
 • hinnapakkumine või kalkulatsioon;
 • muu oluline info- võimalikult täpne asukoht, eelarve, fotod või joonised

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus. Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Jõgeva valla veebilehel.

Rohkem infot: triin.parsim@jogeva.ee või telefonil 776 6536.