« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluvad korterid

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad järgmised korteriomandid:

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Lasteaia tänav 1 korter 8 (registriosa number 2423035, katastritunnus 81003:002:0024, pindala 67,3 m2) alghinnaga 500 eurot, märgusõna „Lasteaia 1-8";

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Lasteaia tänav 1 korter 9 (registriosa number 2423135, katastritunnus 81003:002:0024, pindala 68,4 m2) alghinnaga 500 eurot, märgusõna „Lasteaia 1-9";

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Lasteaia tänav 1 korter 11 (registriosa number 2423335, katastritunnus 81003:002:0024, pindala 69,5 m2) alghinnaga 500 eurot, märgusõna „Lasteaia 1-11";

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla, Tõikvere keskus 8 korter 6 (registriosa number 2756735, katastritunnus 81002:001:0113, pindala 66,6 m2 ) alghinnaga 300 eurot, märgusõna „Tõikvere 8-6".

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva alevik, Ööbiku tänav 2 korter 11 (registriosa number 2369335, katastritunnus 24802:005:0196, pindala 26,1 m2 ) alghinnaga 500 eurot, märgusõna „Ööbiku 2-11";

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 21 korter 2 (registriosa number 2823835, katastritunnus 61101:002:0095, pindala 36,8 m2) alghinnaga 100 eurot, märgusõna „Mõisavahe 21-2";

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 21 korter 10 (registriosa number 2824635, katastritunnus 61101:002:0095, pindala 39,7 m2) alghinnaga 100 eurot, märgusõna „Mõisavahe 21-10";

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 2 korter 11 (registriosa number 2614935, katastritunnus 61101:002:0085, pindala 77,8 m2 ) alghinnaga 1 000 eurot, märgusõna „Mõisavahe 2-11".

Torma ja Tõikvere küla võõrandatava varaga on võimalik tutvuda kokkuleppel Torma teenuskeskuse juhiga (Teet Lääne, 5304 3403) ning Saduküla ja Jõgeva aleviku varaga kokkuleppel valla majandushalduriga (Toomas Sepp, 5866 2210).

Kirjalik pakkumine tuleb esitada 15. mail 2019 kella 9.00-ks kinnises ümbrikus vastava korteriomandi märgusõnaga Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn. Ühes ümbrikus võib esitada ainult ühe pakkumise. Pakkumiste avamine toimub 15. mail 2019 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses, Suur tn 5, Jõgeva linn. Pakkujatel on õigus osaleda pakkumiste avamisel.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostja kannab tehingukulud (notaritasud ja riigilõiv).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel; sõnadega väljendatud pakkumise summat; pakkumise esitaja nime ja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti või koopiat dokumendist; pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefoninumbrit ja e-posti aadressi.