« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu tutvustab Tormas halduspiiride muutmise sotsiaalmajandusliku mõjude analüüsi

Jõgeva Vallavolikogu korraldab Jõgeva valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajandusliku mõjude analüüsi tutvustamiseks seminari 11. aprillil 2019. a algusega kell 18.00 Torma rahvamajas.

Analüüsi tutvustab koostaja OÜ Cumulus Consulting konsultant, juhatuse liige Mihkel Laan.

Jõgeva vallavolikogu tellis analüüsi eesmärgiga anda avalikkusele, sh avalikud pöördumised esitanud Torma aleviku, Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere, Oti, Liikatku ja Võidivere küla elanikele selge ja erapooletu ülevaate võimalikest mõjudest, kui taotluse esitanud asustusüksused peaksid liituma Mustvee vallaga või kui jäädakse Jõgeva valla koosseisu.

Võimaliku piiride muutmise mõjude hindamiseks tellitud halduspiiri muutmise sotsiaalmajandusliku mõju analüüs on Jõgeva volikogule ja elanikele aluseks edasiste otsuste tegemisel.