« Tagasi

Lisaeelarve võimaldab investeerida eelkõige haridusobjektidesse

Jõgeva vallavolikogu kinnitas oma 28. märtsi istungil tänavuse esimese lisaeelarve. Sellega lisandub valla põhitegevuse tuludesse 115 000 eurot ning vahendeid investeerimistegevuseks 453 000 eurot.

Vallavanem Aare Olgo selgitas, et põhitegevuse tulude ja kulude muutused on tingitud suuresti sellest, et detsembris, kui eelarve vastu võetakse, puudub täpsem info riigilt saadavatest vahenditest. Nüüd, mil need arvud teada ning selgunud ka eelmise aasta eelarve jääk, saab vajalikud korrektiivid teha. Kui osa eelarve jääksummadest tuleb kanda samadesse alajaotustesse, kus need möödunud aasta eelarves olid, siis nn vaba jääk võimaldab teha mitmesuguseid investeeringuid.

„Kui oli vaja otsustada, millistesse objektidesse investeerida, võtsime ette põhieelarve koostamise ajal tehtud investeeringute suunalised täiendusettepanekud ning vaatasime taas üle ka ühinemislepingu. Loomulikult olid, nagu tavaliselt, vajadused märksa suuremad, kui võimalused, nii et tuli valikuid teha. Eelisseisundisse seadsime lastega seotud objektid," sõnas vallavanem.

Nii otsustati näiteks eraldada Sadala kooli teise lasteaiarühma renoveerimiseks ja inventari soetamiseks 60 000 eurot, Saduküla lasteaia puurkaevu rekonstrueerimiseks 6000 eurot, Laiuse lasteaia õueala rekonstrueerimiseks 17 000 eurot, Kuremaa lasteaed-algkooli keldrikorruse renoveerimiseks 10 000 eurot, Vaimastvere kooli tualettruumi ja trepikoja rekonstrueerimiseks 21 000 eurot, Sadala kooli õueala ja veevarustuse sisetorustike rekonstrueerimiseks 40 000 eurot ja Siimusti lastekeskuse Metsatareke Andruse hoone II korruse köögi ehituseks 17 000 eurot. Paljusid rõõmustab kindlasti see, et 65 000 eurot kulutatakse Jõgeva põhikooli spordihoone projekteerimiseks.

Muudest investeeringutest võib veel välja tuua KIK-i rahastatud Kuremaa aleviku Järve tänava vee- ja kanalisatsiooniprojekti omaosaluse tasumise (72 000 eurot; omaosalus tasutakse läbi Jõgeva Veevärgi aktsiakapitali suurendamise), Kuremaa külalistemaja B-korpusesse nõuetekohase evakuatsioonitee väljaehitamise (55 000 eurot) ja põhivara sihtfinantseerimise toetuse EELK Jõgeva kogudusele (20 000 eurot, mis läheb kiriku ehitamiseks, ettevõtmist toetab ka riik). Nagu möödunud aastalgi, praktiseeritakse Jõgeva vallas ka tänavu eelarve kaasavat koostamist. Selleks eraldati esimesest lisaeelarvest 30 000 eurot. Millele see summa kulutatakse, selgub rahvahääletuse teel.

Volikogu aktsepteeris vallavalitsuse koostatud lisaeelarvet ja kinnitas selle 20 poolthäälega.