« Tagasi

Vallavalitsuse esindajad kohtusid Saduküla kandi rahvaga

Vallavanem Aare Olgo, abivallavanemad Mati Kepp, Arvo Sakjas ja Viktor Svjatõšev ning Saduküla piirkonda kureeriv vallavalitsuse liige Kalle Pint kohtusid 15. aprilli õhtul Saduküla rahvamajas Saduküla, Pööra, Härjanurme ja Jõune elanikega. Kohale tuli üle kahekümne inimese, et rääkida vallaesindajatega kohalikest probleemidest. Sarnased rahvakoosolekud on varem toimunud Laiusel, Kaareperes, Vaimastveres ja Sadalas.

Saduküla kandi rahvas oli üsna üksmeelselt selle poolt, et sealsed neli küla peaksid haldusreformi käigus liituma uue suure Jõgeva vallaga ning Jõgeva vald võttis varem Puurmani valda kuulunud asustusüksused ka lahkesti vastu, ent ühinemisprotsess pole kulgenud siiski päris valutult: ikka on tulnud ette ka probleeme.

„Neli küla tulid Puurmani vallast üle, kaasas üsna napp kogus infot selle kohta, kuidas siin senini üht või teist asja on aetud või millisel viisil rahastatud. Ka ühinemislepingus pole neist neljast külast üldse juttu. Seepärast on meil siinse piirkonnaga seoses ette tulnud palju üllatusi: ikka ja jälle tuleb ilmsiks mõni kuluartikkel, mida kuhugi planeeritud pole," ütles vallavanem Aare Olgo ja lisas, et möödunud aastal oli selliseid üllatusi rohkem, tänavu õnneks juba vähem. Vallavanem kiitis Saduküla kandi kogukonna aktiivsust: Härjanurme Maarahva Selts on teinud kohaliku elu edendamisel ära suure töö ning on ka vallale ja teistele mittetulundusühingutele koostööaltiks partneriks.

Abivallavanem Arvo Sakjas märkis, et Saduküla lasteaiarühma Siimusti lasteaed-algkooli koosseisu ja Saduküla haruraamatukogu üleviimist Jõgeva linnaraamatukogu koosseisu hakati juba aegsasti ette valmistama ning protsess ei kujunenud väga keerukaks. Tõsi, rahvamaja (sellega ühe katuse all asuvad ka lasteaed ja raamatukogu) elektrikilbi, maaküttesüsteemi ja pumbajaamaga tekkis probleeme, ent need on kas lahenenud või lahenemas. Palamuse lasteaia uue hoone valmimise järel sai aga vanast hoonest nii mõnigi kasutatud, aga heas korras mööbliese Saduküla rühma toodud.

Vaja toetust

Kokkutulnutel oli vallajuhtidele rida küsimusi. Ühe Saduküla elamu korteriühistut juhtiv Serena Huul märkis, et inimesi teevad murelikuks kuuldused, et vallale kuuluvaid kortereid – ja neid on Sadukülas üsna palju – hakatakse enampakkumise korras maha müüma, ning küsis, mis saab inimestest, kes neis korterites elavad. Vallavanema vastusest selgus, et avalikule enampakkumisele pannakse ainult tühjad korterid, asustatud korterite ostmise võimalust pakutakse esmajoones neile, kes seal sees elavad. Mati Kepp lisas, et 95-st vallale kuuluvast korterist müüakse maha ainult osa, veerandsada korterit on plaanis jätta sotsiaalelamispindadeks.

Vallavalitsuse liige Kalle Pint, kes on üksiti Jõgeva Veevärgi juhataja, avaldas arvamust, et nüüd, mil vee-ettevõte sõlmib lepingud mitte iga korteriomanikuga eraldi, vaid korteriühistutega, hakkavad ühistud senisest aktiivsemalt tegutsema. Serena Huul oli aga seda meelt, et korteriühistud vajaksid aktiivsemaks tegutsemiseks ka toetust. Näiteks sooviksid ühistud saada riigilt toetust ka väiksemate remontide jaoks.

„Me kogume küll remondifondi raha, aga pensionäridest korteriomanike võimalused selles osas on piiratud. Pole ju mõtet ühistut teha, kui maja niikuinii ära laguneb," ütles Serena Huul.

Kui külasüdame ja rahvamaja vaheline kergliiklustee on nüüd hästi valgustatud, siis Pööra küla poole suunduv teelõik vajaks Serena Huule arvates lisavalgustust. Härjanurme Maarahva Seltsi juhatuse liige Anne Mägisoo lisas, et tegelikult vajaks Saduküla park, kus toimuvad jaanituled ja muud suvised kogukonnaüritused, elektrivarustust. Senini on ürituste ajaks veetud elektrikaabel parki üle tee asuvast rahvamajast. Mis ei peaks aga sugugi nii olema. Kui ehitataks välja pargi elektrivarustus, oleks võimalik ehk lahendada ka pargiääre valgustuse probleem. Abivallavanem Viktor Svjatõšev avaldas arvamust, et elektrivarustuse rajamiseks võiks saada toetust Leader-programmist.

Veel üks üllatus

Kui eelpool oli juttu sellest, et Saduküla piirkonnaga seoses on tulnud palju üllatusi, siis üks üllatus ilmnes ka koosoleku ajal: Anne Mägisoo esitas küsimuse, millal saavad Saduküla rahvamaja teise korruse aknad pestud. Selgus nimelt, et ajal, mil Saduküla lasteaiarühm oli Puurmani lasteaia koosseisus, tellis lasteaed tõstuki, mille abil said pestud mitte ainult lasteaia ruumide, vaid kogu maja aknad. Möödunud aastal jäi see töö aga tegemata.

Abivallavanem Arvo Sakjas märkis, et Saduküla rahvamaja puhul on probleemiks see, et maja on küll omal ajal Puurmani valla poolt maarahva seltsile tasuta kasutada antud, ent seltsil pole selle haldamiseks raha. Aknapesuprobleemile lubasid vallajuhid siiski lahenduse leida ja jätsid meelde ka Saduküla rahva mure mitme laguneva ja laokil hoone pärast, mis vaatepilti rikuvad ja ka ohtu kujutavad.

Kui vallavalitsusele Saduküla kandi rahval suuri etteheiteid polnud, siis kohaliku põllumajandustootja, Härjanurme Mõisa aadressil tegi Triin Sirg teravat kriitikat: tema sõnul reostab ettevõte kohalikke teid lägaga ja lägaveo päevadel tungib kõikjale ka lämmatav hais. Et kohal oli ka Härjanurme Mõisa pearaamatupidaja Merle Kruus, tekkis sealsamas mõte kutsuda kokku uus koosolek, millel keskendutaks just neile probleemidele.