« Tagasi

Moldova ettevõtlustegelased tutvusid Jõgeva vallaga

12. aprillil viibis Jõgeva vallas kahekümneliikmeline Moldova delegatsioon, millesse kuulus majandus- ja taristuministeeriumi, väikeste ja keskmiste ettevõtete assotsiatsiooni, ettevõtlusinkubaatorite ja ettevõtlust toetavate organisatsioonide esindajaid. Õppereis Eestisse, mis kestis viis päeva ning hõlmas ka Tallinna ja Tartut, oli osa Euroopa Liidu rahastatud projektist, mille ülejäänud tegevused toimuvad Moldovas. Eestisse tuldi selleks, et vahetada kogemusi, õppida tundma siinseid ettevõtluse arendamise ja toetamise praktikaid nii riigi, regionaalsel kui ka omavalitsuse tasandil, ning uurida, kuidas oleks võimalik eksporti suurendada ja kasutada riigi e-teenuseid ettevõtluse hüvanguks. Jõgeva kultuurikeskuses toimunud seminaril said sõna Jõgeva vallavalitsuse, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu ning Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse esindajad. Külalised said ülevaate meie põllumajandustootmisest, toodangu müügist ja põllumeestele makstavatest toetustest, samuti omavalitsuse ja ettevõtjate vahelisest koostööst ning võimalikest toetusmeetmetest. Moldova delegatsiooni Jõgeva-päeva programmi kuulus ka Eesti Taimekasvatuse Instituudi külastamine ja selle tööga tutvumine.

„Tahtsime väljasõidul Jõgeva valda Moldova inimestele näidata, et Eestis ei käi elu üksnes Tallinnas ja Tartus, vaid ka väiksemates paikades," ütles projekti Eesti-poolne koordinaator, endine Moldova suursaadik Eestis Victor Guzun. „Jõgeva valisime sihtkohaks sellepärast, et siinsel piirkonnal on Moldovaga juba pikka aega head suhted olnud."

Jõgeva maavalitsusel oli sõlmitud  Moldova Ungheni rajooniga sõprusleping, mis hõlmas ka meie sõprusvalda Soomes, Kaarina linna. Lepingu raames on Moldovat külastanud sadakond Jõgevamaa ettevõtjat ja teiste elualade esindajat.

Praegu Tallinnas konsultatsioonifirmat omav ja Tallinna Tehnikaülikoolis loenguid pidav Victor Guzun tõdes, et Eesti on Moldovale ses mõttes hea eeskuju, et siinsed ettevõtjad on Euroopa vabakaubanduspiirkonna mõjuväljas tegutsenud juba päris pikka aega, Moldova kui 2016. aastal Euroopa Liiduga assotsiatsioonilepingu sõlminud riigi jaoks on aga põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu alas toimimine alles suhteliselt uus asi.

„Tahame Eesti näitel aru saada, kuidas riik, omavalitsused, ärimehed ja Euroopa Liit omavahel suhtlema peaksid," ütles Victor Guzun. „Väga huvitavad meid ka ettevõtlusinkubaatorid ja idufirmad. Moldovas on 11 ettevõtlusinkubaatorit, igasse koondunud 20–30 ettevõtet. Õppereisil osalevad kuue inkubaatori esindajad."

Guzun tõdes, et Moldova ärielu ei astu küll veel selliste sammudega edasi, kui Eesti oma, ent ekspordi ja impordi struktuur on juba muutumas

ning üha suurem osa eksporditavast kaubast vastab Euroopa Liidu normidele ja ootustele.

„Eesti ja Moldova suhted on heaks näiteks sellest, kuidas kahe väikese tööka rahva sõprusest mõlemale poolele kasu tõuseb," ütles Victor Guzun.