« Tagasi

Sihtasutuse asemele luuakse valla hallatav asutus

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 28. märtsi istungil lõpetada Sihtasutuse Kuremaa spordikool tegevus 31. augustist 2019 ning anda selle varad üle asutatavale Jõgeva valla spordikoolile. Viimane alustab tegevust 1. septembril 2019 ja sellest saab Jõgeva vallavalitsuse hallatav asutus. 

Kuremaa spordikooli asutasid 2005. aastal viis omavalitsust, Jõgeva, Palamuse, Torma, Tabivere ja Saare vald. 2009. aastal lõpetasid Torma ja Tabivere vald oma osaluse selles ettevõtmises, 2012. aastal astus kõrvale Saare vald ning samal aastal peatas tegevuse spordikoolis Palamuse vald. 2017 aastal liitus Palamuse vald Jõgeva vallaga.

„Kui spordikoolil oli viis omanikku, oli sihtasutuse vorm ainuvõimalik. Ka raha sporditegevuse edendamiseks oli sihtasutusena lihtsam taotleda. Nüüd, mil kool kuulub ainult ühele omanikule, Jõgeva vallale, on targem luua sihtasutuse asemele allasutus," ütles abivallavanem Arvo Sakjas ja lisas, et sihtasutusi loodi mingil hetkel usinasti ka mujal ning et näiteks Tartu linnale on riigikontroll juba etteheiteid teinud liiga suure arvu sihtasutuste pidamise pärast, soovitades need hallatavateks asutusteks ümber teha.

Jõgeva valla spordikool hakkab tegutsema huvikoolina ja sellele koolitusloa saamiseks tuleb haridus- ja teadusministeeriumile neli kuud enne õppeaasta algust esitada huvikooli registreerimise taotlus, asutuse põhimäärus ja õppekavad. Ka Jõgeva valla spordikooli põhimäärus sai 28. märtsi istungil volikogu heakskiidu.

Volikogu liige, haridus- ja noorsootöö komisjoni kuuluv Väino Ling märkis, et Jõgeva valla spordikooli paremaks käivitamiseks on mõtteid ja kogemusi kogumas käidud mitmel pool Eestis. Kogu valla noorte saavutussport tahetakse koondada spordikooli alla. Spordikooli juures tegutsedes ei pea treener tegelema majandusasjadega, vaid saab keskenduda sportlaste treenimisele.

„Mõned on murelikult küsinud, et kui spordikool luuakse, mis saab siis klubidest. Aga keegi ei sunni klubisid spordikooli astuma. Spordikool tuleb hoopis nii hästi tööle saada, et klubid sellega vabatahtlikult liituksid," sõnas Ling.

Arvo Sakjas lisas, et Kuremaa spordikooli treenerid tuuakse Jõgeva valla spordikooli üle. Uue spordikooli direktori leidmiseks korraldatakse konkurss.