« Tagasi

Veebruaris alustab tööd Jõgeva Valla Noortekeskus

Veebruarist tegevust alustav Jõgeva Valla Noortekeskus koondab enda alla üheksa tegutsevat keskust ning viib vallas noorsootöö ühtsetele alustele. Noorsootöötajad koonduvad ühe „mütsi" alla ning senine koostöö muutub veelgi tihedamaks.

28. detsembri Jõgeva vallavolikogu istungil otsustati asutada Jõgeva Valla Noortekeskus, mis alustab sisulist tegevust 1. veebruarist 2018. a. Jõgeva abivallavanem Arvo Sakjas selgitas, et seni on ühinenud omavalitsustes noorsootöö toimimine lahendatud erinevalt. Jõgeva linnas ja vallas on noorsootöötajad omavalitsuse struktuuris. Palamuse vallas on loodud allasutus Palamuse Kultuur, mis tegeleb nii kultuuri, spordi kui noorsootööga. Torma vallas on moodustatud allasutus Torma valla noortekeskus.

Ühtlasi kehtestas volikogu Jõgeva Valla Noortekeskuse põhimääruse. Selle järgi hakkab noortekeskuse tööd korraldama allasutuse juhataja, kelle leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Uuele allasutusel loodetakse leida juht hiljemalt veebruariks, mil asutus tööd alustab.