Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva Vallavalitsuse majandusosakonnale kahe sõiduauto kasutusrendile võtmine

Hanke viitenumber: 210996
Hanke nimetus: Jõgeva Vallavalitsuse majandusosakonnale kahe sõiduauto kasutusrendile võtmine
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 
CPV kood: 34110000-1 Sõiduautod
Lepingu liik: Asjad
Lühikirjeldus: Riigihanke objekt on 2 (kahe), hankedokumendi lisas 1 toodud tehnilistele nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 1) vastava, universaali või mahtuniversaali kasutusrendile võtmine Jõgeva Vallavalitsuse majandusosakonnale hankedokumendis nimetatud
tingimustel. 

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 16.07.2019 11:00


Jõgeva Põhikoolile täiendava sisustuse ja seadmete soetamine

Hanke viitenumber: 209902
Hanke nimetus: Jõgeva Põhikoolile täiendava sisustuse ja seadmete soetamine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 
CPV kood: 39160000-1 Koolimööbel
Lepingu liik: Asjad
Lühikirjeldus: Hankija soovib soetada puuduvad sisustustooted ja tehnoloogiaõpetuse seadmed Jõgeva Põhikooli värskelt rekonstrueeritud hoonesse.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Jah
Pakkumusi võib esitada: Kõigile osadele
Maksimaalne osade arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga: 2
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: On
Projekti number või viide: Projekt 2014-2020.1.04.17-0035 „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine"
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.07.2019 10:00