Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva valla teede pindamine

Hanke viitenumber: 207862
Hanke nimetus: Jõgeva valla teede pindamine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1566228/general-info
CPV kood: 45233220-7 Teede pindamistööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega pindamine kruusateedele ja 1x pindamine kattega teedele
Põhiline teostamise koht: Jõgeva vald
Hankemenetluse liik: Lihthange
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 29.04.2019 11:00