Ehituse ja planeerimise hanketeated

Kuremaa külalistemaja A korpuse III korruse parema tiiva ruumide rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine

Jõgeva Vallavalitsus palub hinnapakkumist Jõgeva vallas Kuremaa alevikus, Soomevere tee 1 asuva Kuremaa külalistemaja A korpuse III korruse parema tiiva ruumide rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.  Ümberehitamisele läheb 6 tuba (ruumid nr 318, 319, 320, 324, 329,330) ja koridorid (ruumid nr 317, 321, 325). Trepikojas (ruum nr 302) tuleb lõpetada elektripaigaldise ja nõrkvoolutööd, paigaldada ripplagi koos valgustitega ja viimistleda 1 sein. Evakuatsiooni trepikojas (ruum nr 316) tuleb välja ehitada valgustus. Ehitustööde orienteeruv maksumus on 60 000 eurot. Tööde tegemise aeg 01.07.2018 -01.09.2018.

Projekti saab alla laadida aadressilt : https://www.dropbox.com/s/ap1b0uwq11cdmlw/Kuremaa%20k%C3%BClalistemaja.zip?dl=0

Pakkumise esitamise tähtaeg on  27. juuni 2018 kell 15:00. Pakkumuses saata e-posti aadressile: andres.haagen@jogeva.ee .


Kuremaa külalistemaja A korpuse III korruse parema tiiva ruumide rekonstrueerimine

Jõgeva Vallavalitsus palub hinnapakkumist Jõgeva vallas Kuremaa alevikus, Soomevere tee 1 asuva Kuremaa külalistemaja A korpuse III korruse parema tiiva ruumide rekonstrueerimiseks.  Ümberehitamisele läheb 6 tuba (ruumid nr 318, 319, 320, 324, 329,330) ja koridorid (ruumid nr 317, 321, 325). Trepikojas (ruum nr 302) tuleb lõpetada elektripaigaldise ja nõrkvoolutööd, paigaldada ripplagi koos valgustitega ja viimistleda 1 sein. Evakuatsiooni trepikojas (ruum nr 316) tuleb välja ehitada valgustus. Vajalikud lammutustööd on hooneosas enamuses tehtud, kanalisatsioonitorustiku ühendused toodud tubadesse, küttesüsteem  vahetatud. Tellija hangib siseuksed, tarneaeg orienteeruvalt 31. nädal. Hoone rekonstrueerimiseks on koostatud projekt (Varik Projekt OÜ, töö nr 120), millest tuleb lähtuda siseviimistluse lahendamisel, veevarustuse, kanalisatsiooni ja kütte projekt (OÜ HABELSBERG, töö nr 21-2017), tugev- ja nõrkvoolu projekt (Joonverk OÜ, töö nr 1748).Projekti saab alla laadida aadressilt : https://www.dropbox.com/s/ap1b0uwq11cdmlw/Kuremaa%20k%C3%BClalistemaja.zip?dl=0 . Tellija on koostanud muudatusjoonised , millest tuleb lähtuda arhitektuurse lahenduse ja tugevvoolu väljaehitamisel. Pakkuja peab tutvuma olemasoleva olukorraga ja kontrollima töömahud. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajaminevaid töid ja materjale , et objekti valmimisel anda Tellijale üle nõuetele vastavad kasutusvalmis ruumid.

Ehitustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 15.08.2018. Töövõtja annab töödele 2 aastase garantii.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 27. juuni 2018 kell 15:00. Pakkumuses saata e-posti aadressile: andres.haagen@jogeva.ee .

Pakkujal peab olema MTR-s majandustegevusteade tegevusalal „ehitamine".

Objektiga saab tutvuda kohapeal, leppides eelnevalt kokku Kuremaa Ujulaga,  juhataja Raivo Tralla, tel. 5347 0006.


Jõgeva valla teede pindamine

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198375

Hanke nimetus ja viitenumber: Jõgeva valla teede pindamine (198375)

CPV kood: 45233220-7

Lühikirjeldus:  Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega pindamine kruusateedele ja 1x pindamine kattega teedele
 
Põhiline teostamise koht: Jõgeva vald
 
Hankemenetluse liik: Lihthange
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 19.06.2018 11:00 

 


Hanked

17.02.18

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: VEIGO MANDRE

2018. aasta hankeplaan

12.04.18
Toimetaja: JANIS KÄÄR