Ehituse ja planeerimise hanketeated

Jõgeva valla teeäärte niitmine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva valla teeäärte niitmine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.06.2019 kell 15:00.

Täpsem informatsioon manuses olevates hankedokumentides.


Vaimastvere kooli remonditööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Vaimastvere kooli remonditööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Vaimastvere kooli remonditöödel, aadressil Vaimastvere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa.

Pakkumus peab vastama tehnilises kirjelduses ning hinnapakkumise tabelis toodud nõuetele. 

Hoonega on võimalik  tutvuda eelnevalt kontakteerudes Vaimastvere Kooli direktori Väino Ling`iga tel. 503 6940, e-post: vaino@vaimastverepk.edu.ee. Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 19.06.2019. a kell 11.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Vaimastvere kooli remonditööd".

Täpsem hanke informatsioon manuses olevates hankedokumentides.


Jõgeva Põhikoolile täiendava sisustuse ja seadmete soetamine

Hanke viitenumber: 209902
Hanke nimetus: Jõgeva Põhikoolile täiendava sisustuse ja seadmete soetamine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 
CPV kood: 39160000-1 Koolimööbel
Lepingu liik: Asjad
Lühikirjeldus: Hankija soovib soetada puuduvad sisustustooted ja tehnoloogiaõpetuse seadmed Jõgeva Põhikooli värskelt rekonstrueeritud hoonesse.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Jah
Pakkumusi võib esitada: Kõigile osadele
Maksimaalne osade arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga: 2
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: On
Projekti number või viide: Projekt 2014-2020.1.04.17-0035 „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine"
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.07.2019 10:00

 


Jõgeva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste arvutite rent

Hanke viitenumber: 209893
Hanke nimetus: Jõgeva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste arvutite rent
Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
CPV kood: 30200000-1 Arvutiseadmed ja nende tarvikud
Lepingu liik: Asjad
Lühikirjeldus: Jõgeva Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele soetada kasutusrendi korras kohale toimetamisega neljaks aastaks 132 arvutit ja 93 monitori.
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 17.06.2019 11:00
 

 


Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Jõgeva Põhikooli hoonesse projektorite paigaldamine ja esifassaadile asutuste nimetähtede paigaldamine“

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Jõgeva Põhikooli hoonesse projektorite paigaldamine ja esifassaadile asutuste nimetähtede paigaldamine"

Hange on jagatud kaheks osas: projektorite paigaldamine ja reklaamtähtede tootmine/paigaldamine

Pakkumuste esitamise tähtaeg on mõlemal hanke osal 10.06.2019 kell 12.00.

Pakkumused tuleb saata valla üldmeilile info@jogeva.ee

Pakkumusele on kohustuslik lisada etteantud vormil kinnitused (vorm I)

Vajalik info pakkumuste koostamiseks on leitav siit hanke alusdokumenditest

Kontaktisik valla arenduse spetsialist Erki Teder 528 3184.


Jõgeva linna Kesk tänava rekonstrueerimine I etapp

Hanke viitenumber: 209501
Hanke nimetus: Jõgeva linna Kesk tänava rekonstrueerimine I etapp
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
CPV kood: 45233120-6 Teeehitustööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Jõgeva linna Kesk tänava rekonstrueerimine I etapp lõigus Aia tänavast kuni Tähe tänavani vastavalt Reaalprojekt OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Kesk tänav km 0,18-0,77 rekonstrueerimise projekt" Töö nr. P18080.
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 18.06.2019 11:00

 


Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

2019. aasta hankeplaan

21.05.19
Toimetaja: JANIS KÄÄR