Hooldajatoetus

17.04.18

 

Hooldajatoetust saab taotleda isik, kes on määratud raske või sügava puudega isikule hooldajaks või kes hooldab raske või sügava puudega last.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates hooldajaks määramisele järgnevast kuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval hooldaja arvelduskontole või sularahas.

Toetust makstakse kuni hoolduse seadmise lõppemiseni. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

Sügava puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 200 eurot kuus, raske puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 100 eurot kuus.

Sügava puudega isiku hooldajale makstava toetuse suurus on 50 eurot kuus, raske puudega isiku hooldajale makstava toetuse suurus on 30 eurot kuus.

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

 

Õigusakt

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 

Vastutav isik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER