Estonian Plywood AS õhusaasteloa taotluse saamise/esitamise teade

18.12.18

 

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse§ 41 lg 2 ja § 47 lg 4 Estonian Plywood AS (registrikood 14301076; aadress Tartu, Näituse tn 25, 50409) õhusaasteloa taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Kase kinnistul Viruvere külas Jõgeva vallas (registriosa number 2587835, katastritunnus 24701:001:0130). Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.

Estonian Plywood AS plaanib Viruvere tehases hakata tootma kuni 100 000 m3 vineeri aastas, mille käigus lendub välisõhku saasteaineid kuuest heiteallikast: palgileotusbasseinist, spooni kuivatamisest, spooni liimimisest ja pressimisest, vineeri pealistamisest, hakkepuidu punkrist ja katlamajast. Peamised õhusaasteained on erinevad lenduvad orgaanilised ühendid, osakesed, süsinikoksiid, vääveldioksiid ja lämmastikdioksiid.

Õhusaasteloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER

Õhusaasteloa nr L.ÕV/323401 muutmise taotluse saamise teade

4.12.18

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 punkt 2 ja 47 lg 4 AS Utilitas Eesti (registrikood 10419088, aadress Punane 36, 13619 Tallinn) õhusaasteloa muutmise taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Aia tn 50, Jõgeva linn, 48304 Jõgeva vald (registriosa number 1154235, katastritunnus 24901:001:0210) asuval kinnistul.

Ettevõtte põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Ettevõtte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses tahke kütuse katlale suitsugaaside kondensaatori paigaldamisega ja tahke kütuse aastakulu suurenemisega. Käitises kasutatava tahke kütuse summaarne aastakulu suureneb 10 500 tonni võrra.

Õhusaasteloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, e-post louna@keskkonnaamet.ee, tel 435 5610) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

 

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER