Lastekaitse

28.03.18

 

Laps ehk alaealine on seadusandluse mõistes kuni 18-aastane isik.

Seaduse keskmes on lapse heaolu – laps kui subjekt, õiguste kandja. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal. Lapse õiguste ja heaolu tagamiseks tuleb vanematel ennetada lapse heaolu ja arengut ohustavaid riske.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused peavad arendama välja meetmed lapse abivajaduse ennetamiseks ja olemasolevate probleemide vähendamiseks.

 

Lasteabitelefon on 116 111, mis võimaldab kõigil isikutel teatada abivajavast lapsest.

 

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER