Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

20.03.18

Toetus määratakse lapse vanemale või eestkostjale tingimusel, et:

  • laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik;

  • vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 260 eurot.

 

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.
Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

 

Õigusaktid

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 

Vajaminevad dokumendid

Taotlus 1. klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

 

Kontaktisik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

 

Автор: HELIKA SÕBER