Hanked

17.02.18

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Автор: VEIGO MANDRE

Hanketeated

Jõgeva valla kruusateede säilitusremont

Hanke viitenumber: 197929
Hanke nimetus: Jõgeva valla kruusateede säilitusremont
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197929
(https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197929)

Pakkumuste avamise tingimused: 05.06.2018 11:00


Palamuse lasteaia mööbli ostmine koos paigaldusega

197474

Palamuse lasteaia mööbli ostmine koos paigaldusega

Hanketeade - TV02

10.05.2018 15:00

2018/S 090-201947

12.05.2018 01:00

Hankija nimi ja aadressid

Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva, Jõgeva, Jõgevamaa, Eesti (EE) Kontaktisik:Janis Käär Tel.:+372 53062020 E-post:janis.kaar@jogeva.ee

CPV kood: 39161000-8

 

 08.06.2018 11:00

 


Jõgeva Vallavalitsus viib läbi hanke Jõgeva Põhikooli ehitusprojekti ekspertiisi tellimiseks

Ootame kõiki ehitusprojektide ekspertiisidega tegelevaid ettevõtteid tegema pakkumust Jõgeva Põhikooli ehitusprojekti ekspertiisi tegemiseks.
Ekspertiis tuleb koostada ajavahemikus aprill-juuni 2018, täpsemad tähtajad on leitavad hanke alusdokumentidest.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 9. aprill kell 12.00.
Täpsemad tingimused sisalduvad hanke alusdokumentides.

Jõgeva Põhikooli projekteerimis- ja ehitustöid ja sellega kaasnevaid töid ja objekti sisustamistöid kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest (projekti number struktuuritoetuste registris on 2014-2020.1.04.17-0035).

Hanke kontaktisik on  arenduse spetsialist Erki Teder,  528 3184, erki.teder@jogeva.ee
 

LISA 1. Kinnitused

LISA 2. Maksumuse vorm