Ehituse ja planeerimise hanketeated

Palamuse Gümnaasiumi riietus- ja pesuruumide ümberehitus

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Palamuse Gümnaasiumi riietus- ja pesuruumide ümberehitus".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi riietus- ja pesuruumide ümberehitusel, aadressil Kooli tn 2, Palamuse alevik, Jõgeva vald.

Hoonega on võimalik  tutvuda eelnevalt kontakteerudes ehituse peaspetsialisti Andres Haagen`iga tel. 516 5337, e-post: andres.haagen@jogeva.ee. Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 14.12.2018. a kell 13.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Palamuse Gümnaasiumi riietus- ja pesuruumide ümberehitus".

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6544 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem tööde kirjeldus manuses olevas hankedokumentides.

 


Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2019

Hanke viitenumber: 203488
Hanke nimetus: Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2019
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee (http://www.jõgeva.ee)
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
Lühikirjeldus: Jõgeva Valla Teataja küljendamine, trükkimine ja kojukanne
2019 aastal.
Vallalehe maht on 8 lehekülge (A3), neljavärvitrükk ajalehepaberil.
Hankeleping sõlmitakse tähtajaga üks aastat ja lepingu lõpptähtaeg on 31.12.2019.
Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama, trükkima ja levitama vallalehte kaks korda kuus neljapäeviti (ühes aastas eeldatavalt 18 kuni 24 lehenumbrit).
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 13.12.2018 11:00
 
 
 

Hanketeade: Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone aula ja võimla ehitustööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone aula ja võimla ehitustööd".

Hanke sisuks on olemasolevasse võimlasse suitsuluukide ja uue välisukse ehitamine, aulasse uue lava projekteerimine ja ehitamine ning uute laevalgustite paigaldamine.

Töö teostamise aeg on 20.12.2018–20.03.2019).

Hanke eeldatav maksumus on 45 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Pakkumuse palume esitada hiljemalt 17.12.2018 kell 12.00 Jõgeva valla üldkontakti e-posti aadressile info@jogeva.ee

Täiendav info arenduse peaspetsialist Erki Teder, tel 528 3184

Ehitustööde teostamist toetatakse osaliselt (aula ehitustööde osas) EL tõukefondidest.

Hankedokumendid leiate kokkupakitult alljärgnevalt.


Jõgeva Põhikooli suurköögiseadmete ostmine

Hanke viitenumber: 202952
Hanke nimetus: Jõgeva Põhikooli suurköögiseadmete ostmine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis
Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1531408/general-info
Lepingu liik: Asjad
Lühikirjeldus: Jõgeva Põhikooli hoone Rohu 10, Jõgeval, on põhjalikul rekonstrueerimisel ja ehitamisjärgus on uued köögi ja söögisaali ruumid (ligi 850 sööjale). Ehitustööd lõppevad 2019.a märtsis. Uude kööki võetakse kooli vanast köögist kaasa osa köögitehnikat (katel, praepann,
juurviljatükeldamismasin, jne), kuid suurem osa tehnikast ostetakse käesoleva hanke raames. Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuna kõik seadmed peavad olema koostoimivad.
Põhiline teostamise koht: Jõgeva linnas Rohu tn 10 asuv koolihoone
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: On
Projekti number või viide: Projekt 2014-2020.1.04.17-0035 „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine"
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 7.01.2019 11:00
 

Hanked

17.02.18

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Автор: VEIGO MANDRE

2018. aasta hankeplaan

06.12.18
Автор: JANIS KÄÄR