Ehituse ja planeerimise hanketeated

Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone võimla suitsuluukide, välisukse ja välistrepi ehitamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone võimla suitsuluukide, välisukse ja välistrepi ehitamiseks (töö teostamise aeg 29.10-10.12.2018).

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja pakkumuse maksumuses tuleb eraldi näidata suitsuluukide, välisukse ja trepi maksumus ning esitada ka kogumaksumus, milles sisalduvad kõik käesoleva hanke eesmärgi täitmiseks vajalikud kulud (materjalid, tööjõukulud, dokumenteerimine, üldkulud, jms).

Hanke eeldatav maksumus on 16 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22.10.2018 kell 12.00.

Pakkumus esitada Jõgeva valla kontakt e-posti aadressile info@jogeva.ee

Täiendav info arenduse peaspetsialist Erki Teder, tel 528 3184

Hankedokumendid leiate alljärgnevalt.


Palamuse lasteaia päikeseelektrijaama projekteerimine ja ehitus

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Palamuse lasteaia päikeseelektrijaama projekteerimine ja ehitus".

Info riigihanke kohta:

Hanke viitenumber: 201483
Hanke nimetus: Palamuse lasteaia päikeseelektrijaama projekteerimine ja ehitus
Hankija nimi ja aadressid:
Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee 
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201483

Tööde teostamise koht: Jõgeva vallas Palamuse alevikus, Pähklimäe tn. 1 kinnistul katastritunnusega 57801:001:0482

Algus/Lõpp: 05.11.2018 - 31.12.2018

Hankemenetluse liik: Lihthange

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 18.10.2018 11:00

 


Hanked

17.02.18

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Автор: VEIGO MANDRE

2018. aasta hankeplaan

04.10.18
Автор: JANIS KÄÄR