Euroopa Liidu kaasrahastusega projektid 2014–2020

17.01.19

 

 

Projekti nimi, number ja sisu lühikirjeldus

Toetuse allikas

Toetus

Ellu- viimise aeg

Tulemus

„Jõgeva raudteepeatuse parem ühendamine erinevate liikumisviisidega",

nr 2014-2020.10.02.001.01.15-0008

Euroopa Ühtekuuluvusfond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

439 057

10.08.2015–30.06.2017

Rajatud on ligi 2 km pikkuses jalg- ja jalgrattateid paremini raudteepeatusse jõudmiseks, 28 parkimiskohta autodele ja 10 kohta jalgratastele raudteepeatuse lähedal

„Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusala jaoks vajaliku tugitaristu rekonstrueerimine ja rajamine", nr EU50079,

rekonstrueeritakse juurdepääsuteid, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniraja- tisi, OÜ Kronopal saab suurema elektrivõimsuse

Euroopa Regionaalarengu Fond

 

 

 

957 450

01.07.2016–31.12.2017

Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusalal ettevõtlus-tingi muste parandamiseks rekonstrueeri- takse Suvila ja Välja tänav, Jaama tänaval rajatakse uus tänavavalgustus ning rajatakse uued ÜVK rajatised

Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine,

nr 2014-2020.1.04.17-0035

Euroopa Regionaalarengu Fond

 

5 000 000

01.09.2017–30.04.2019

Valmib kaasaegne koolihoone Rohu 10 vana koolihoone asemel, ruumikasutus saab optimaalseks

Jõgeva soojusmajanduse arengukava koostamine, nr 2014-2020.6.02.16-0197

Euroopa Ühtekuuluvusfond

 

 

 

4 957

17.06.2016–28.02.2017

Jõgeva linna võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine

"Kogukonnapõhiste erihoolekande teenuste arendamine Tormas",
nr 2014-2020.2.05.17-0015

Euroopa Regionaalarengu fond

 

692 070 

Projekti ellu viimise tähtaeg on 31.12.2018, pikendatud 31.05.2019

Valmib kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenuskohad Torma alevikus aadressil Lasteaia 4, Kesk 4 ja Pargi 9

„Endise Jõgeva Riigimajandi klubihoone lammutamine", nr 13143

14 367,60  01.01.2017-30.11.2017 Jõgeva aleviku välisilme parandamiseks ja elukeskkonna ohutuse tagamiseks lammutati kasutusest väljalangenud ja põlengus kannatada saanud hoone

„Jõgeva valla eriilmelised lapsehoiukohad", nr 2014-2020.2.01.18-0089

Euroopa Sotsiaalfond

102 900

01.09.2018-31.08.2020

Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele

Vaiatu rahvamaja küttesüsteemi renoveerimine, nr 14865


 

21 304,80 

august-oktoober 2018

Renoveeritud Vaiatu rahvamaja küttesüsteem

Torma Põhikooli Linnutaja hoone energiakasutuse kaasajastamine ja energiatõhususe tagamine, nr Kliima.1.01.17-0060 203 360,00 detsember 2017-detsember 2019 Kaasajastatud Torma Põhikooli energiakasutus ja tagatud energiatõhusus

 

Автор: HELIKA SÕBER