Tervisetoetus

20.03.18

Tervisetoetuse taotlemise eelduseks on inimese terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus.

Tervisetoetuse maksmisega hüvitatakse osaliselt ja/või täielikult kulutused, mida ei rahastata Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusameti vahenditest järgmiselt:

  • retseptiravimid;
  • laste prilliklaasid;
  • valla eestkostel oleva lapse prillid täies ulatuses;
  • tehniliste ning muude abivahendite ostmine ja rentimine;
  • transpordiga seotud kulud;
  • muud põhjendatud kulud.

Ravikindlustamata isiku esmakordse visiidi ja sellega seotud terviseuuringute eest tasutakse pere- või eriarsti esitatud arve alusel teenust osutanud asutusele.

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.
Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

 

Õigusaktid

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 

Vajaminevad dokumendid

  1. taotlus;
  2. esmakordsel toetuse taotlemisel esitab puudega inimene Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia puude määramise kohta.

 

Kontaktisik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

 

Автор: HELIKA SÕBER