Tervisetoetus

03.12.18

Tervisetoetuse taotlemise eelduseks on inimese terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus.

Tervisetoetuse maksmisega hüvitatakse osaliselt ja/või täielikult kulutused, mida ei rahastata Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusameti vahenditest.

Toetuse kohta jagame rohkem infot siin.

 

Автор: HELIKA SÕBER