Treeneri töötasu toetus

05.12.18

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetuse eesmärk on toetada Jõgeva valla elanikke ja organisatsioone spordiga tegelemisel.

Vallaeelarvest makstavad toetused on:

  1. spordiklubi tegevustoetus (noorsportlaste pearaha)
  2. toetus spordiürituse läbiviimiseks
  3. toetus sportlase võistlusel osalemiseks
  4. toetus sportliku saavutuse eest
  5. treeneri töötasu toetus

Toetust saavad taotleda need isikud või organisatsioonid, kes rahvastikuregistri andmetel  on Jõgeva valla sissekirjutusega. Erandiks on spordiürituse läbiviimine, kus läbiviidav tegevus peab toimuma Jõgeva vallas.

Õigusaktid

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

Vastutaja

Sporditöö peaspetsialist Kaido Alev, e-post kaido.alev@jogeva.ee, tel 5192 2329.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm saata aadressile info@jogeva.ee.

Viide

Treeneri töötasu toetuse taotlemise vorm

Автор: MAIRE KASVANDIK