Vältimatu sotsiaalabi

06.03.19

 

Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandealased abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

 

Õigusakt

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutav isik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

 

Автор: HELIKA SÕBER