Varjupaigateenus

06.03.19

 

Varjupaigateenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks, talveperioodil ka päevaseks viibimiseks ning hügieeni eest hoolitsemiseks, et vältida isiku peavarjuta jäämist, mis võib olla ohuks tema elule ja tervisele.

Teenust osutatakse alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele isikutele. Varjupaigateenus on ajutine abimeede. Tulenevalt isiku vanusest, east ja terviseseisundist on võimalik talle edaspidi pakkuda sotsiaaleluruumi, vabaturu üürieluruumi või ööpäevaringset üld- või erihooldusteenust.

Vallavolikogu võib teenuse osutamise otsustamise volitada halduslepinguga teisele eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Kontaktisik

Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

 

 

Автор: HELIKA SÕBER