Volikogu istungid ja õigusaktid

03.01.19


Volikogu istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus, kui volikogu ei otsusta teisiti. Juulis ja augustis üldjuhul istungeid ei toimu.


2019. aasta esimese poolaasta volikogu istungid: 31. jaanuar, 28. veebruar,
28. märts, 25. aprill, 23. mai, 27. juuni.


Volikogu õigusaktide eelnõud

Volikogu istungite protokollid
Volikogu määrused
Volikogu otsused

Автор: MAIRE KASVANDIK