Talihooldusest tänavatel ja teedel

NB! Pärast Jõgeva linna, Palamuse, Torma, Jõgeva valla, Kaave, Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külade liitumist jäid piirkondades esialgu kehtima senised hoolduslepingud.

 

PALAMUSE JA KAAREPERE PIIRKOND

Palamuse aleviku tänavatel ja parklates teostab eeloleval talvel talihooldust OÜ Kerseli. Hommikuti pärast tuisku või lumesadu puhastatakse Palamuse alevikus esmalt lumest gümnaasiumi ja lasteaia parkla, et koolil ja lasteaial oleks võimalik õigel ajal tööd alustada. Seejärel võetakse käsile aleviku parklad ja Uue tänava ringtee jne. Alles viimases järjekorras on võmalik lumetõrjet teostada korterelamute esistel, sest varasematel tundidel segavad sinna pargitud sõiduautod hooldemasina tööd. Siinkohal palve autoomanikele, kes autot päeva jooksul ei kasuta: palun ärge jätke seda maja ette, kus see lumetõrjetöid takistab, vaid teisaldage parklasse, sest vastasel korral jäetakse majaesisel lumetõrje teostamata.

Külateedel teostatakse lumetõrjetöid üldise järjekorra alusel ja tööjärjekorda lepingutesse sisse kirjutatud ei ole.

Palamuse aleviku tänavatel ja parklates teostab talihooldust OÜ KERSELI (Raul Pärendson, tel 510 0683)

Palamuse aleviku pargi- ja kõnniteedel, koolimaja ja vallamaja juures ning Palamuse valla hallata olevatel teedel Luua külakeskuses teostab talihooldust OÜ POP& HALJASTUS (Jaak Rillo, tel 516 2493)

Kaarepere külakeskuses ja Mäetaguse teel teostab talihooldust OÜ KERSELI (Raul Pärendson, tel 510 0683)

Kaarepere piirkonna külateedel teostab talihooldust OÜ KERSELI (Raul Pärendson, tel 510 0683)

Palamuse piirkonna külateedel teostab talihooldust OÜ OJA (Madis Makkar, tel 523 4325)

 

JÕGEVA LINN

Jõgeva linna tänavate, kõnniteede ja parklate aastaringseid hooldustöid teostab alates

1. jaanuarist 2015.a OÜ N&V, kontakttelefon 5330 5631.

Jõgeva linna kaardil on märgitud tänavate seisunditasemed: sinisega kolmas tase, rohelisega teine tase. Kõnniteed kuuluvad kõik kolmanda taseme alla, mille puhastamiseks on aega lumesaju korral ja libedustõrjeks kuni 8 tundi.

 

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallas osutatakse teede hooldust ja taliteenistust kohalike maanteede nimekirja võetud üldkasutatavatel teedel ja avaliku kasutamise lepingute alusel erateedel. Teised erateede omanikud võivad lumetõrje tööde tellimiseks pöörduda oma piirkonnas tegutseva teehooldusettevõtte poole.

Jõgeva valla teedel taliteenistust korraldavad ettevõtted, vastutavad isikud ja kontaktandmed:

 PIIRKOND

 TEID HOOLDAV ETTEVÕTE

 VASTUTAV ISIK

 KONTAKTTELEFON

 Jõgeva

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

 Kuremaa

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

 Laiuse

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

 Siimusti

 Merelen OÜ

 Ain Viik

 505 1616

 Vaimastvere

 OÜ Moreen

 Arvi Spelman

 520 0933

Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS Teede REV 2. Ettevõtte infotelefon on 586 6790. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.

 

TORMA PIIRKOND

Lumetõrjetöid teostab Torma piirkonnas Torma POÜ,
kontaktisik Aksel Simson, tel 511 2411
kontaktisik Koidula Liis, tel 520 3692
Torma piirkond: Torma alevik, Liikatku küla, Vanamõisa küla, Rassiku küla, Tealama küla, Näduvere küla, Lilastvere küla, Kõnnu küla, Võtikvere küla, Oti küla

Lumetõrjetöid teostab Kungla piirkonnas OÜ Vaiatu Agri,
kontaktisik Jaanus Lindsalu,  tel 518 2715
kontaktisik Andrus Paloots, tel 514 8301
Kungla piirkond: Vaiatu küla, Tõikvere küla, Rääbise küla, Sätsuvere küla, Koimula küla, Võidivere küla

Lumetõrjetöid teostab Sadala piirkonnas OÜ Sadala Agro,
Kontaktisik Andres Meos, tel 5373 7490
Sadala piirkond: Sadala alevik, Ookatku küla, Kodismaa küla, Tähkvere küla, Kantküla, Iravere küla, Leedi küla, Reastvere küla, Tuimõisa küla

Erateede omanikel on võimalik kokku leppida piirkondade lumetõrjetööde teostajatega ja tellida lumetõrjetööde teenust kokkuleppehinnaga. 

 

Kaave külas teostab teed talihooldust OÜ Moreen.

Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külades teostab talihooldust OÜ Saarevälja.