Läheneva Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tahaks meenutada üht sündmust, mis leidis aset 66 aastat tagasi veebruarikuus. Aastaarv oli 1952. Veebruari lõpus toimus Jõgeval Eesti koolinoorte finaalturniir jäähokis. Valmistusime hoolikalt eelseisvaks turniiriks. Öösiti, kui olid krõbedamad...

AJALUGU: 66 aastat tagasi Jõgeval

Läheneva Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tahaks meenutada üht sündmust, mis leidis aset 66 aastat tagasi veebruarikuus. Aastaarv oli 1952. Veebruari lõpus toimus Jõgeval Eesti koolinoorte...

Kuremaa lossis sai kolm päeva enne Eesti Vabariigi suurjuubelit, 21. veebruaril, teoks teemaõhtu "Oleks hea, kui jääks meie laul, oma keel ja kaunis kodurand". Teemaõhtul astusid üles kultuuriseltsi Jensel naisrahvatantsurühm, naisansambel, seenioride segaansambel ning kooslus, kellest võib...

Kuremaa lossis peeti muusikalist ajalootundi

Kuremaa lossis sai kolm päeva enne Eesti Vabariigi suurjuubelit, 21. veebruaril, teoks teemaõhtu "Oleks hea, kui jääks meie laul, oma keel ja kaunis kodurand". Teemaõhtul astusid üles...

Eesti Vabariigi suurjuubeli eel toimus kontsert või aktus vist küll igas Eestimaa koolis. Kuremaa lasteaed-algkooli perel oli aga suurepärane võimalus anda kontsert tõelises lossis – Kuremaa lossis. Kontserdi kavva olid põimitud laste ja õpetajate sõnastatud soovid sünnipäevalapsele – Eesti...

Juubeli vääriline kontsert Kuremaa lossis

Eesti Vabariigi suurjuubeli eel toimus kontsert või aktus vist küll igas Eestimaa koolis. Kuremaa lasteaed-algkooli perel oli aga suurepärane võimalus anda kontsert tõelises lossis – Kuremaa...

Jõgeva aleviku lasteaia õuel avati täna lasteaia esimese juhataja ja teeneka võimlemispedagoogi Fernanda Tamme mälestuspink. Pingi avamisel osalesid peale lasteaiapere Jõgeva vallavalitsuse ja –volikogu esindajad ning mõned omal ajal Fernanda Tamme rühmades kaasa teinud võimlejad. Massiivse ja...

Teenekale lasteaednikule ja võimlemispedagoogile avati mälestuspink

Jõgeva aleviku lasteaia õuel avati täna lasteaia esimese juhataja ja teeneka võimlemispedagoogi Fernanda Tamme mälestuspink. Pingi avamisel osalesid peale lasteaiapere Jõgeva vallavalitsuse ja...

Jõgeva linna jäätmejaam on avatud: 23. veebruaril kella 10.00-15.00 24. veebruaril SULETUD

Jõgeva linna jäätmejaama lahtiolekuajad

Jõgeva linna jäätmejaam on avatud: 23. veebruaril kella 10.00-15.00 24. veebruaril SULETUD

Ootame koolitustel osalema kõiki praeguseid Luua MK õpilastele praktikat pakkuvaid ettevõtteid, kui ka uusi firmasid, kuhu meie õpilased saaksid tulevikus ettevõttepraktikale suunduda. Korraldame koolitusi üle terve Eesti, kolmes erinevas valdkonnas (metsandus, aiandus, loodusturism). ...

Luua Metsanduskool alustab järgmisel nädalal tööandja poolsete praktikajuhendajate koolitustega

Ootame koolitustel osalema kõiki praeguseid Luua MK õpilastele praktikat pakkuvaid ettevõtteid, kui ka uusi firmasid, kuhu meie õpilased saaksid tulevikus ettevõttepraktikale suunduda. ...

OÜ Torma Soojus annab teada, et Jõgeva vallas Rääbise külas ei ole vett elektrikatkestuse tõttu 23.02 kella 10.45 kuni 14.45.

Rääbise külas ei ole 23.02 vett

OÜ Torma Soojus annab teada, et Jõgeva vallas Rääbise külas ei ole vett elektrikatkestuse tõttu 23.02 kella 10.45 kuni 14.45.

  Anti OÜ-le Ants Joala tähtajatu taksoveoluba; määrati Vaidavere külas asuvate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed; anti luba korraldada 24. veebruaril Kuremaa järvel Eesti karikavõistluste 3. etapp jäärajasõidus; otsustati korraldada hange Jõgeva...

Jõgeva vallavalitsuse 20.02.18 istungil

  Anti OÜ-le Ants Joala tähtajatu taksoveoluba; määrati Vaidavere külas asuvate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed; anti luba korraldada 24. veebruaril...

Täiskasvanute  Koolituskeskus annab teada, et veel võetakse selle nädala jooksul vastu huvilisi RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSELE Jõgeval (kursus toimub tervik päevadel) eesti keeles algusega 09.03.2018 . Kursus toimub ajavahemikul 09.03.2018 – 20.04.2018, igal reedel välja...

RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED Jõgeval

Täiskasvanute  Koolituskeskus annab teada, et veel võetakse selle nädala jooksul vastu huvilisi RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSELE Jõgeval (kursus toimub tervik päevadel) eesti keeles...

Luua metsanduskool kutsub tasuta koolitusele „Raied eritingimustes (40h)" Pakume võimalust osaleda tasuta koolitusel „ Raied eritingimustes ". Tegemist on ohtlike puude langetamise kursusega (rippes puud, tormikahjustustega puud, puud elektriliinide läheduses jne). Lisan manusesse...

Kutse tasuta koolitusele "Raied eritingimustes" Luua metsanduskoolis

Luua metsanduskool kutsub tasuta koolitusele „Raied eritingimustes (40h)" Pakume võimalust osaleda tasuta koolitusel „ Raied eritingimustes ". Tegemist on ohtlike puude langetamise...

Esmaspäev, 19. veebruar Kell 15.00 toimub Jõgeva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni väljasõidukoosolek Jõgeva põhikoolis    Teisipäev, 20. veebruar Kell 09.00 algab Jõgeva vallavalitsuse istung Kell 14.00 toimub Palamuse noortekeskuses...

Nädala eelinfo: 19.02.–25.02.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 19. veebruar Kell 15.00 toimub Jõgeva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni väljasõidukoosolek Jõgeva põhikoolis    Teisipäev, 20. veebruar ...

8. veebruari Jõgeva vallavolikogu istungil toimus Jõgeva valla kogukonnakogu statuudi 1. lugemine. Huvilised saavad statuudiga tutvuda ja ettepanekuid teha 21. veebruari kella 17.00. Ettepanekud tuleb esitada volikogu kantseleisse: volikogu@jogeva.ee Jõgeva valla kogukonnakogu...

Jõgeva valla kogukonnakogu statuuti saab esitada ettepanekuid

8. veebruari Jõgeva vallavolikogu istungil toimus Jõgeva valla kogukonnakogu statuudi 1. lugemine. Huvilised saavad statuudiga tutvuda ja ettepanekuid teha 21. veebruari kella 17.00. ...

- Määrati Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Viruvere külas asuva Tööstuse, Sikkali ja Kase kinnisasja liitmisel tekkivale 10,49 ha suurusele katastriüksusele koha-aadressiks Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Viruvere küla, Kase ja maa kasutamise sihtotstarbeks tootmismaa – kinnistule ehitatakse...

Jõgeva vallavalitsuse 12.02.18 istungil

- Määrati Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Viruvere külas asuva Tööstuse, Sikkali ja Kase kinnisasja liitmisel tekkivale 10,49 ha suurusele katastriüksusele koha-aadressiks Jõgeva maakond, Jõgeva...

Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungil võeti vastu kolm olulist sotsiaalvaldkonna määrust: "Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord", "Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused" ning "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas". ...

Ühtne sotsiaalteenuste kord ja ühtsed sotsiaaltoetused üle suure valla

Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungil võeti vastu kolm olulist sotsiaalvaldkonna määrust: "Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord", "Jõgeva valla sotsiaaltoetuste...

Esmaspäev, 12. veebruar Kell 13.00 algab Jõgeva vallavalitsuse istung Kell 16.30 toimub Jõgeva aleviku lasteaias heategevuslik laat. Müügitulu läheb lasteaia õuel Tamme-tädi mälestuspingi toetuseks. Laadale oodatakse kõiki vanemaid, vilistlasi ja huvilisi. Kell 18.00 ootab...

Nädala eelinfo: 12.02.–19.02.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 12. veebruar Kell 13.00 algab Jõgeva vallavalitsuse istung Kell 16.30 toimub Jõgeva aleviku lasteaias heategevuslik laat. Müügitulu läheb lasteaia õuel Tamme-tädi...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Jõgeva linnas ning Laiuse ja Siimusti alevikus asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.02.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt:  www.maaamet.ee .

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Jõgeva linnas ning Laiuse ja Siimusti alevikus asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.02.2018....

Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungil võeti vastu spordi toetamise kord, mis määratleb, keda ja millises mahus selles valdkonnas valla eelarvest toetatakse. Jõgeva linna spordirahva jaoks on uus kord tegelikult üsna tuttav, sest sarnane kord kehtis seal ka varem. Uue korra kohaselt...

Spordivaldkonna tegijatele makstakse kuut laadi toetusi

Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungil võeti vastu spordi toetamise kord, mis määratleb, keda ja millises mahus selles valdkonnas valla eelarvest toetatakse. Jõgeva linna spordirahva jaoks...

Jõgeva vallavolikogu võttis 8. veebruari istungil vastu valla tänavuse eelarve. Selles on põhitegevuse tuludeks kavandatud 17,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kuludeks 16,5 miljonit eurot ning investeerimistegevuseks 4 miljonit eurot. Põhitegevuse tuludesse on planeeritud 8,6 miljoni...

Vallavolikogu võttis vastu tänavuse eelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis 8. veebruari istungil vastu valla tänavuse eelarve. Selles on põhitegevuse tuludeks kavandatud 17,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kuludeks 16,5 miljonit eurot ning...

Kui uue ühendomavalitsuse volikogu möödunud aasta oktoobris tööd alustas, valiti teiseks aseesimeheks sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjast volikogusse pääsenud Triin Pärsim. Et tema asus selle aasta jaanuaris Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ametikohale, tuli...

Jõgeva vallavolikogu eilsel istungil valiti volikogu teiseks aseesimeheks Kristian Vaarpuu

Kui uue ühendomavalitsuse volikogu möödunud aasta oktoobris tööd alustas, valiti teiseks aseesimeheks sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjast volikogusse pääsenud Triin Pärsim. Et tema asus...

Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg. Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 15. veebruarist. Alates 7. veebruarist kuni 9. veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud andmetega, mis Maksu- ja tolliametile teada on. ...

Füüsilise isiku tulude deklareerimise meelespea

Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg. Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 15. veebruarist. Alates 7. veebruarist kuni 9. veebruarini on igal inimesel võimalik...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 5