« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru avamine

Jõgeva vallavalitsus annab teada, et alates 9. aprillist 2018 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes on vähemalt alates 01.01.2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult elanud toetust taotlevas majapidamises.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee ning  Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 11. juuniks 2018. Programmi kontaktisik Jõgeva vallas on Triin Pärsim, tel 776 6536, e-post triin.parsim@jogeva.ee

Taotlusi võtavad vastu:

  1. Taimi Eesmäe – vallamajas Suur tn 5 Jõgeva linn (endise Jõgeva valla taotlejad), tel 776 6509, taimi.eesmae@jogeva.ee
  2. Pille Soots – Palamuse teenuskeskuses (endise Palamuse valla taotlejad), tel 776 2451, pille.soots@jogeva.ee
  3. Tiina Leeben – Torma teenuskeskuses (endise Torma valla taotlejad), tel 776 2905, tiina.leeben@jogeva.ee