« Tagasi

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise tähtajad on muutunud

Teenuse pakkuja toetuse taotlemise tähtajad on: 1. märts (jaanuari–augusti eest) ja 1. oktoober (septembri–detsembri eest).

Õppuri toetust ja transporditoetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlused tuleb esitada 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest).

Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ühe huviringi või huviala õppetasu kulude katmiseks õppurile, kes on 7–19 aastane Jõgeva valla sissekirjutusega noor. Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam alla 19-aastast last.

Transporditoetust makstakse ühes huviringis või huvialal osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

Teenuse pakkuja toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevuse pakkujatele töötasu kulude, vahendite, transpordikulude, võistlustel osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks.

Juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta vastavat huviharidust või õppuri elukohale on lähemal teise omavalitsuse huvikool, võib erandkorras väljaspool Jõgeva valda huviharidust omandavate õppurite eest teenuse pakkujaid toetada vastavalt Jõgeva valla õppurite arvule ja konkreetse huvikooli arvestuslikele kuludele.

Täpsem info ja taotluste vormid on leitavad: http://jõgeva.ee/sport-ja-noorsootoo1

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee või tuua Jõgeva Vallavalitsusse.