« Tagasi

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023 eelnõu avalik väljapanek

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 20182023 eelnõu avalik väljapanek toimub 2.16. juuli 2018.a. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda Jõgeva vallamajas (Suur 5, Jõgeva linn) ja Jõgeva valla kodulehel, Mustvee vallamajas (Tartu 28, Mustvee) ja Mustvee valla kodulehel ning Peipsiääre vallamajas (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik) ja Peipsiääre valla kodulehel.

Kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid saab esitada väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus aadressil Kooli tee 25, Torma alevik 48502 Jõgevamaa või e-postiga: iejhk@hot.ee

Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldatakse avalik istung 19. juuli 2018 kell 10 Peipsiääre vallamajas (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik), 24. juulil 2018 kell 10 Jõgeva vallamajas (Piiri 4, Jõgeva linn) ja 31. juulil 2018 kell 10 Mustvee vallamajas (Tartu 1, Mustvee).

Avalikku istungit ei korraldata, kui avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi ettepanekut või vastuväidet.

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018–2023