« Tagasi

Jõgeva põhikoolile ehitatakse uus hoone

Jõgeva põhikooli Rohu tänava hoone lammutustööd lõppesid jaanuaris. Uue koolihoone vaivundamendi rajamine algab pärast ehitusloa väljastamist sobivatel ilmastikutingimustel umbes kuu aja pärast.

Jõgeva linn sõlmis mullu septembris uue koolihoone projekteerimis- ja ehitustöödeks hankelepingu ühispakkujatega OÜ KRC Ehitus ja AS Tartu Ehitus. Oktoobris sõlmiti lepingu muudatus, millega telliti kooli juurde ka linnaraamatukogu uue hoone ehitus. Raamatukogu ehitamise võimalus oli ette nähtud juba hanke alusdokumentides. Arhitektuurse ja konstruktiivse projekti koostamiseks võeti alltöövõtjaks OÜ JVR Arhitektuuribüroo. Arhitektid on hanke alusdokumentides ette antud ruumiprogrammi alusel välja töötanud uue ruumiprogrammi ja arhitektuurse lahenduse. See erineb mõnevõrra esialgsest eskiisprojektist, millega linn hankesse läks. Uus lahendus vastab paremini kooli ja linnaraamatukogu vajadustele ning Terviseameti ja Päästeameti nõuetele.

Kooli süda

Vanas eskiislahenduses paiknesid garderoobid ruumi kokkuhoiu mõttes söömisega samas ruumis. Tervisekaitse ametnikud sellist lahendust heaks ei kiitnud – kui riietumine ja söömine asuvad ühes ruumis, ei ole elementaarsed hügieeninõuded täidetud. See muudatus on tinginud kõige suurema sisulise ja arhitektuurse muutuse kogu projektis. Söögisaal asub nüüd eraldi ja on nihutatud põhja poole, peasissekäigust kaugemale. Garderoobid on peidetud stiilselt tõusva astmestiku alla, mis sobivad nii õppetööks kui puhkamiseks. Nii lahendatakse Terviseameti nõue, luuakse kaasaegsem õpikeskkond suuremate liikumisvõimalustega puhkepauside ajal ja mitme klassi õpilasi hõlmavate suuremate ühisloengute ja muude ühistegevuste läbiviimiseks. Sünnib esinduslik ja funktsionaalselt hästi sobituv kooli aatrium, nö kooli süda ja keskpunkt. Põhjalikult muutub ka kooli ja raamatukogu ümbrus. Kooli peasissekäiguni viib Rohu tänavalt erivärviline lai betoonkivikatendiga tee. Raamatukoguni viiva kergliiklustee ääres säilivad  noored tammed ja teised puuliigid. Uusehitise tõttu tuleb kogu kinnistul siiski ka kümmekond puud langetada. Asendiplaani avaldame valla kodulehel.

Ruumikas koolimaja

Kooli peasissekäik on muudetud klaasfassaadpindadega avaramaks ja valgusküllasemaks. Samas on vähendatud koridoride laiuseid ja klassiruumid on paigutatud kahele poole koridore (vanas lahenduses ainult ühele poole), et kokku hoida üldpinda ja jääda võimalikult lähedale esialgsele ruumiprogrammile. Tööõpetuse klassid on viidud aulast eemale võimla juurde ning käsitöö ja kodunduse klassid paigutatud aula kõrvale. Vastasel korral oleks ainult ehituslike meetmetega olnud üpris keeruline ja kallis tagada seinatarindite nõutavat minimaalset mürapidavust aula ja tööõpetuse klassi vahel, mis asusid vanas lahenduses kõrvuti.

Vaatamata püüdlustele ruumi kokku hoida tõi uus ruumilahendus kaasa ruumiprogrammi suurenemise ligi 170 m² võrra (kasv 3 protsenti). Õnneks olid Jõgeva linna poolt rakendusüksusele SA-le Innove esitatud argumendid ja uue kooli ruumiprogramm piisavalt hästi põhjendatud ning jaanuari lõpuks andis SA Innove nõusoleku ruumiprogrammi suurendamiseks. Uus ruumilahendus, astmestik aatriumis ja suuremas mahus klaasfassaadide kasutamine, samuti erinevate Päästeameti nõuete täitmine (täiendavad suitsuluugid, evakuatsiooniuks vanasse võimlasse, treppide laiuste suurendamine jm) on lisatööd, millega töövõtjad ei olnud pakkumuses arvestanud. Kallinemine on suurusjärgus 460 tuhat eurot, s.o ligi 8 protsendi võrra. Jõgeva vallavolikogu menetleb täiendava summa eraldamist kooli ehitamiseks 8. veebruari istungil.

Ehitustööd lõpp on planeeritud 2019. aasta kevadesse. Kool ning raamatukogu saavad oma uutes hoonetes tegevust alustada sama aasta 1. septembril. Kooli ja õueala ehitustöid  kaasrahastatakse 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Regionaalarengufondist. Linnaraamatukogu hoone ehitab vald omavahenditega. Ehitustööde kogumaksumus on ligi 6,7 miljonit eurot, sellele lisandub uue sisustuse ja seadmete soetamine 2019. aasta kevadel.

Uue koolihoone ja raamatukogu kolmemõõtmeline vaade. JOONISED: OÜ JVR

ERKI TEDER,

projektijuht