« Tagasi

Jõgeva valla kaasav eelarve ootab ettepanekuid

Jõgeva valla kaasava eelarveosa kasutamiseks saab ettepanekuid esitada 2.–22. aprillil 2018.

Ettepanekuid saab esitada kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis VOLIS, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga, elektrooniliselt aadressil triin.parsim@jogeva.ee või paberkandjal Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse ja Palamuse ning Torma teenuskeskustesse.

Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik: üksikisikud, ettevõtjad, kodanikuühendused jne.

Ettepaneku objekt peab olema seotud Jõgeva vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav. Idee peab olema elluviidav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

1) ettepaneku esitaja;

2) ettepaneku nimetus;

3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;

4) ettepaneku kirjeldus;

5) võimalusel idee kavand koos hinnapakkumisega, mis annab vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;

6) muu oluline info (mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada anda).