Jõgeva valla kaasava eelarve hääletus käib!

30. maini toimub Jõgeva valla kaasava eelarve rahvahääletus. Iga rahvahääletusel osalev inimene saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. 

Hääletada saab:

  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur 5 II korrus). Esitada tuleb isikut tõendav dokument. 
  • Torma ja Palamuse teenuskeskustes. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. 

Rahvahääletusele suunatud ettepanekud:
1. Sadala kooli spordiväljaku korrastamine
2. Välijõusaali rajamine Torma spordihoone juurde 
3. Jõgeva linna välijõusaal
4. Küüditatute mälestuskinnistu rekonstrueerimine
5. Aastaringselt kasutatav spordiväljak Jõgevale
6. EELK Jõgeva koguduse maja aia ja uste uuendamine, muusikalise inventari soetamine
7. Jõgeva kultuurikeskuse kontsertklaveri renoveerimine 

Komisjoni otsusega ei suunatud sel aastal rahva hääletusele järgmised ettepanekuid:

1. Sadala keskuse kujundamine
Kujundusprojekti tegemine ei vasta kaasava eelarve kriteeriumitele, mille kohaselt peab ettepaneku ellu viimisel pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav. Ettepanekut rahva hääletusele ei saadeta.

2. Koolijuhi mälestuseks
Kaasava eelarve ettepanekute esitamise üks tingimusi on, et objekt valmib eelarveaasta jooksul. Ideekonkursiga mälestuspingi rajamine võtab rohkem aega. Jõgeva Põhikooli ümbruse kujundamisel lähtutakse maastikuarhitektuuri projektist ja selliste mälestuspinkide (skulptuuride) paiknemist ei ole praegu ette nähtud. Koolijuhtide mälestuse jäädvustamise idee on hea ja selle ellu viimist saab planeerida koostöös valla ja Jõgeva Põhikooliga tulevikus. Ettepanekut vallaelanike hääletusele ei suunata.