« Tagasi

Jõgeva valla noortemalev otsib tööandjaid

Jõgeva vallavalitsus vajab suvise noortemaleva korraldamiseks piirkonna ettevõtjate abi. Otsime maleva jaoks tööandjaid, kes tahavad panustada noorte töökasvatusse ja palgata noori tööle.

Malevas osalevad noored vanuses 13–20 eluaastat ja ühe vahetuse pikkus peab olema vähemalt viis päeva.

Tööandjail tuleb malevlastele maksta vähemalt 2,97 eurot töötunni eest, millele lisanduvad maksud. Maleva juhendajate tasude, malevlaste transpordi ja toitlustuse eest hoolitseb Jõgeva vallavalitsus. Samuti jääb valla kanda malevlaste töötamisega seotud dokumentatsioon – tööregistrisse kandmine, tööinspektsiooniga suhtlemine, lapsevanemate nõusolekud, lepingud noortega jne.

Töökogemuse kaudu areneb kohusetunne, laieneb silmaring, saadakse ettekujutus töödistsipliinist ja vastutusest ning tekib tööharjumus. Seeläbi tõuseb noorte tööhõivevalmidus ja konkurentsivõime tööturul.

Andke noortele võimalus leida oma esimene töökoht.

Rohkem informatsiooni või soovist tööd pakkuda anna teada hiljemalt märtsi lõpuks Jõgeva vallavalitsusele e-mailil: kaire.sakjas@jogeva.ee.