« Tagasi

Jõgeva vallaleht jätkab uuel aastal Jõgeva Valla Teatajana

Mullu novembrist hakkas uues Jõgeva vallas ilmuma mahukam ühendvalla ajaleht. Nii novembris kui detsembris kandis leht Jõgeva valla infolehe nime. Uuele lehele nime leidmiseks said inimesed kuni aasta lõpuni esitada oma mõtteid. Nimepakkumised saatis 12 inimest ja hääletusele läks 26 nime. Kolmel korral sooviti nimekirjas näha Jõgeva Valla Teatajat, et jätkuksid traditsioonid ja lugejad leiaksid postkastist tuttava, kuid uuenenud sisuga lehe. Hääletusel anti kokku 395 häält: 118 – Jõgeva Valla Teataja; 53 – Jõgevalla; 43 – Voore Teataja poolt. Välja valitud nime pakkujaid olid Annika Õunapuu, Karl Sakrits ja Facebookis kasutaja Kätlin Janiiedasi. Neid ootab Jõgeva vallavalitsuses Suur 5 II korrusel kingitus.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus neljapäeviti, v.a jaanuaris ja juulis, mil ilmub üks lehenumber.
Vallalehe tiraaž on 6500. Leht viiakse kõikidesse AS Eesti Posti andmebaasides olevatesse Jõgeva valla postkastidesse. Lisaks jaotatakse 100 numbrit valla teenuskeskustesse ning Jõgeva haiglasse. 2018. aastasse on planeeritud 22 lehenumbrit.

Hea Jõgeva valla elanik – jaga mõtteid, mida ootad uuelt Jõgeva vallalehelt? Kogume teie ideid
ja püüame muuta iga lehenumbri teie jaoks oodatud lugemiseks. Ettepanekuid saab saata: vallaleht@ jogeva.ee