« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluva kinnistu Torma alevikus

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluva kinnistu Torma alevikus, Katlamaja tn 1 (registriosa number 2905035) alghinnaga 20 000 eurot.

Võõrandatava varaga on võimalik tutvuda kokkuleppel Torma teenuskeskuse sekretär-registripidajaga (tel 776 2905).

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 17. juulil 2019 kella 9.00-ks kinnises ümbrikus märgusõnaga „Katlamaja tn 1 kinnistu võõrandamine" Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei ole määratud. Ostja kannab tehingukulud (notaritasud ja riigilõivu).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, sõnadega väljendatud pakkumise summat; pakkumise esitaja nime ja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti või koopiat dokumendist; pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

Pakkumise avamine toimub 17. juulil 2019 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses, Suur tn 5. Pakkujal on õigus osaleda pakkumise avamisel.