« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluvad kinnistud ja korteriomandid

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 25. septembril 2019 Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud ja korteriomandid järgmistel tingimustel:

1.1 Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Jõgeva linn Aia tn 4 (registriosa number 2936035, katastritunnus 24701:001:0319, pindala 1236 m²) alghinnaga 75 000 eurot, osavõtutasu 500 eurot ja tagatisraha 3 000 eurot. Märgusõna „Aia tn 4 kinnistu võõrandamine". Täiendav informatsioon Anne Sommer, tel. 5333 7116, 776 6544, anne.sommer@jogeva.ee;

1.2 Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Kudina küla Lao (registriosa number 2367235, katastritunnus 57802:003:0122, pindala 7506 m²) alghinnaga 4 000 eurot, osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha 400 eurot. Märgusõna „Lao kinnistu võõrandamine". Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee;

1.3 Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Kudina küla Veski (registriosa number  2370335, katastritunnus 57802:003:0123, pindala 7633 m²) alghinnaga 2 000 eurot, osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 200 eurot. Märgusõna „Veski kinnistu võõrandamine". Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee;

1.4 Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Torma alevik Katlamaja tn 1 (registriosa number 2905035, katastritunnus 81003:002:0068, pindala 6 586 m²), alghinnaga 10 000 eurot, osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha 500 eurot. Märgusõna „Katlamaja tn 1 kinnistu võõrandamine". Täiendav informatsioon Teet Lääne, tel. 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee;

1.5 Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Sadala alevik Sillasoo 8 (registriosa number 2922035, katastritunnus 81001:003:0218, pindala 910 m²), alghinnaga 2 000 eurot, osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 200 eurot. Märgusõna „Sillasoo tn 8  kinnistu võõrandamine". Täiendav informatsioon Teet Lääne, tel. 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee;

1.6 Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Kivijärve küla Nurme (registriosa number 3014435, katastritunnus 24805:001:0236, pindala 5930 m²), alghinnaga 5 000 eurot, osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha 500 eurot. Märgusõna „Nurme kinnistu võõrandamine". Täiendav informatsioon Toomas Sepp, tel. 5866 2210, 776 6578, toomas. sepp@jogeva.ee;

1.7 Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald Luua küla Luua keskus 20-16 (registriosa number  2652435, katastritunnus 57803:001:0095, pindala 65,0 m²) alghinnaga 12 000 eurot, osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha 1 200 eurot. Märgusõna „Luua keskus 20-16 võõrandamine". Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee;

1.8 Korteriomand, Jõgeva vald Kassinurme küla Niidu korter 7 (registriosa number 9430250, katastritunnus 24801:001:0751, pindala 40,7 m²) alghinnaga 500 eurot, osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Märgusõna „Kassinurme korteri võõrandamine". Täiendav informatsioon Toomas Sepp, tel. 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee.

Kinnistute ja korteriomanditega saab tutvuda eelneval kokkuleppel.

Kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 25. septembril 2019 kell 9:00 kinnises ümbrikus vastava objekti märgusõnaga Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Pakkumiste avamine toimub avalikult 25. septembril 2019 kell 9:05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nime ning kontaktandmeid;

2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;

3. pakkumise kuupäeva ja pakkumise teinud isiku allkirja.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha ning osavõtutasu Jõgeva Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE412200001120155067 hiljemalt 24. septemberiks 2019 kell 16.00. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Osavõtutasu ei tagastata. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha 14 pangapäeva jooksul pärast pakkumise tulemuste kinnitamist.