« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 05.02.18 istungil

  1. otsustati sulgeda Jõgeva lasteaed Karikakar kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 18. juuni–17. juuli 2018 ja lasteaed Rohutirts ajavahemikul 23. juuli–19. august 2018. Kollektiivpuhkuse ajal on lasteaiakohta vajavatele lastele tagatud koht töötavas lasteaias;
  2. määrati Kuremaa Keskasula ja Allika tänavatel liikluspinda teenindavatele maaüksustele koha-aadressid, suurused ja sihtotstarve;
  3. anti AS-le Utilitas Eesti vee erikasutusluba põhjaveevõtuks Jõgeva linnas Aia tn 50 paiknevast puurkaevust kuni 40 m3 ööpäevas;
  4. anti kasutuluba Õuna külas Allika tn 43 elamule;
  5. anti kasutusluba Kassinurme küla Kivistiku kinnistu reoveepuhastussüsteemile;
  6. otsustati korraldad riigihange Torma mõisa valitsejamaja renoveerimiseks eeldatava maksumusega 583 000 eurot ilma käibemaksuta. Torma mõisa valitsejamaja renoveeritakse kahepere elamuks kogukonnas elamise teenuse ja tugiteenuste osutamiseks. Hoones hakkab elama 12 erivajadusega inimest;
  7. otsustati korraldada lihthange Jõgeva vallale sõiduki kasutusrendile võtmiseks;
  8. suurendati AS Kuremaa ENVEKO aktsiakapitali.