« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 9. septembri istungil

  1. Määrati Vilina külas Linnu ja Õuna külas Risti kinnisasjade jagamisel tekkinud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
  2. Kooskõlastati rajatavate puurkaevude asukohad Kaiaveres, Kuristal, Kõolas ja Pööral.
  3. Anti ehitusluba Jõgeva alevikus M. Pilli haru 1 asuva kasvuhoone ja laborihoone ümberehitamiseks.
  4. Anti kasutusluba Sadala kooli lasteaiarühmale.
  5. Otsustati korraldada küsitlus Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks nimetatud territooriumiosade arvamiseks Mustvee valla koosseisu. Küsitlus toimub 19. ja 20. oktoobril kella 10.00–18.00. Küsitluspunkt asub Torma teenuskeskuses, Kooli tee 25. Elektrooniline küsitlus toimub 14. oktoobrist kella 8.00 17. oktoobrini kella 20.00 veebikeskkonnas www.volis.ee.