« Tagasi

Jõgeva vallavolikogu 20. istung

Jõgeva Vallavolikogu kokkukutsumine
 
Jõgeva Vallavolikogu 20. istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019. a algusega kell 14.00 vallavalitsuse Piiri tn 4 saalis.
 
PÄEVAKORRAS:
 
1. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra muutmine".
Ettekandjad: abivallavanem Arvo Sakjas, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste,
kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimees Priit Põdra.
 
2. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla huvikoolide õppetasu".
Ettekandjad: abivallavanem Arvo Sakjas, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste,
kaasettekandjad: haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimees Priit Põdra,
eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
 
3. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva Vallavalitsusele loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks".
Ettekandja: abivallavanem Mati Kepp,
kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.
 
4. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jaoskonnakomisjonide moodustamine".
Ettekandja: vallasekretär Egle Lääne.
 
5. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Koostöö välisriikide kohalike omavalitsustega".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, arenduse peaspetsialist Erki Teder.
 
6. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Esindusvõistkonna määramine".
Ettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees Ahto Vili.
 
7. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Määruste kehtetuks tunnistamine".
Ettekandja: volikogu esimees Raivo Meitus.
 
8. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine".
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Raivo Põldaru.
 
9. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva vallavolikogu sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni koosseisu muutmine".
Ettekandja: sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni esimees Tiina Teppan.
 
10. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine".
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Raivo Põldaru.
 
11. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine".
Ettekandja: volikogu esimees Raivo Meitus.
 
12. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva vallavolikogu arengu- ja reformikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine".
Ettekandja: volikogu esimees Raivo Meitus.
 
13. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Rahvakohtunikukandidaatide valimine".
Ettekandja: volikogu esimees Raivo Meitus.
 
14. Mitmesugust, informatsioonid:
14.1. Informatsioon järgmise istungi toimumise ajast ja päevakorrast.
Esitaja: volikogu esimees Raivo Meitus.
 
 
 
Raivo Meitus 
volikogu esimees