« Tagasi

Jõgeva Veevärk OÜ veeteenuse hinnakiri jaanuarist 2019

Jaanuarist osutab Jõgeva vallas veeteenust Jõgeva Veevärk OÜ.

Kehtivad järgnevad veeteenuste hinnad:

Jõgeva alevikus:

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,11

1,332

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

2,33

2,796

 

Sadukülas:

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,51

1,812

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

1,82

2,184

abonenttasu liitumispunkti kohta kalendrikuus

0,65

0,78

 

Kuristal, Kuremaal, Laiusel, Laiuseväljal, Raaduveres, Vilinas, Kassinurmes, Painkülas, Metsakatsejaamas,Vaimastveres, Siimustis ja Kärdes

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,53

1,836

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

1,82

2,184

abonenttasu ühisveevärgi või –kanalisatsiooniga liitunud tarbijale kalendrikuus

0,65

0,78

 

Tormas, Sadalas, Kantkülas, Vaiatus, Tõikveres, Rääbisel

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

2,13

2,556

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

2,24

2,688

Abonenttasu veesisendi kohta

0,8833

1,06