« Tagasi

Ka uus vald hakkab tublimaid tunnustama

Jõgeva vallavolikogu võttis oma 23. augusti istungil vastu Jõgeva valla tunnustamise korra. See, et Jõgeva vald tunnustab vallale olulisi teeneid osutanud või mingil alal väljapaistvate saavutusteni jõudnud inimesi, on sätestatud möödunud aasta 14. detsembril vastu võetud valla põhimääruses. Senini oli aga täpsemalt määratlemata, kellele ja milliste teenete või saavutuste eest üks või teine tunnustus antakse. Need põhimõtted ongi sätestatud Jõgeva valla tunnustamise korras.

Neljas omavalitsuses, mis nüüdseks üheks suureks Jõgeva vallaks ühinenud, tunnustati tublimaid ja teenekamaid mõnevõrra erinevalt. Torma vallas anti välja valla auraha, Palamuse vallas aukodaniku tiitlit, Jõgeva vallas lisaks aukodaniku tiitlile elutöö tunnustust ("Elutöö eest") ja aasta tegija aunimetust. Uue Jõgeva valla tunnustusavalduste nimistu on sarnane varasema Jõgeva linna nimistuga. Selle kohaselt on Jõgeva valla kõrgeim autasu valla aukodaniku tiitel, mida antakse erilise auavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku tiitel antakse üldjuhul füüsilisele isikule, kelle elukoht on Jõgeva vallas.

"Kindlasti on võimalikud ka erandid. Näiteks inimene, kes on oma elutöö teinud Jõgeva vallas, võib olla tunnustamise hetkeks mujale kolinud. See ei peaks olema tiitli andmisel takistuseks," ütles Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste.

Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku tiitli pälvinu saab ka vastava märgi ja tunnistuse ning ühekordse rahalise kingituse, mille suurus on neljakordne töötasu alammäär ümardatuna sajalisteni.

Lisaks aukodaniku tiitlile annab vald omavalitsusele erilisi teeneid osutanutele välja valla vapimärke või vapiplaate. Esimesed on mõeldud füüsilistele, teised juriidilistele isikutele.

"Vapimärk on rõivastel kandmiseks, seepärast pole seda firmale või asutusele mõtet anda. Neile sobib paremini seinale kinnitatav vapiplaat, millel on vapimärgi kujutis ja vastav tekst," selgitas Helle Kajaste.

Ka vapimärgi ja vapiplaadiga käib kaasas ühekordne rahaline kingitus, mille suurus on kahekordne töötasu alammäär ümardatuna sajalisteni. Nagu aukodaniku tiitli, nii ka vapimärgi ja -plaadi andmise otsustab vallavolikogu. Selle üle, kes saavad Jõgeva valla aumärgi (sellega tunnustatakse füüsilisi isikuid silmapaistva saavutuse eest), otsustab aga vallavalitsus. Sama kehtib aasta teo tiitli kohta, ainult et selle puhul tuleb arvesse võtta ka vallaelanike arvamust, mis selgitatakse välja küsitluse teel. Jõgeva valla aukirja andmise otsustab samuti vallavalitsus, tänukirja andmise volikogu esimees või vallavanem. Sisse seatakse ka valla auraamat. Sinna kantakse aukodanike, vapimärgi, vapiplaadi ja aumärgi saajate nimed ning Jõgeva valla aasta teo tiitli pälvinud ettevõtmised.

Aukodaniku märgi ja tunnistuse ning vapimärgi või -plaadi annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Jõgeva valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel. Ettepanekud, kellele anda aukodaniku nimetus, vapimärk või vapiplaat, tuleb esitada Jõgeva vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks. Ettepanekud vaatab läbi komisjon, millesse kuuluvad volikogu esimees ja aseesimees, vallavanem, volikogu alatiste komisjonide esimehed ja fraktsioonide esimehed. Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.

"Kui ühinemiseelsetes valdades tunti oma tublimaid tegijaid üsna hästi, siis uues suures vallas ei pruugi see alati nii olla. Seepärast tahaksingi tunnustusettepanekute tegijaile südamele panna, et nad põhjalikult lahti kirjutaksid, miks just see inimene tunnustust väärib," ütles Helle Kajaste.

Mäletatavasti anti tänavu Jõgeva valla vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul üle vaid riigihalduse ministri tänukirjad tõhusa panustamise eest Jõgeva, Torma ja Palamuse valla ning Jõgeva linna ühinemisläbirääkimistesse. Tuleval aastal jagatakse vabariigi aastapäeval juba oma valla aunimetusi ja -märke.

"Aumärke ja aukirju hakatakse kindlasti igal aastal välja andma, aukodaniku tiitlit ja vapimärki võiks minu arvates anda ka harvemini, et säiliks nende tunnustuste erilisus," ütles Helle Kajaste.

Tema sõnul käsitleb vastu võetud kord valla poolset üldist tunnustamist. Tunnustust saab jagada ka valdkondlikus liinis. Iga valdkonna kohta töötab reeglid välja Jõgeva vallavalitsus, kaasates volikogu vastava komisjoni liikmeid.

Helle Kajaste kinnitas, et ühinemiseelse Jõgeva valla, Jõgeva linna ja Palamuse valla aukodanikke (selliseid inimesi on praegu 17) koheldakse võrdselt uue Jõgeva valla nimetatud aukodanikega. Näiteks on aukodanikel vaba sissepääs kõigile Jõgeva valla korraldatud üritustele.

Kui tunnustamise kord on nüüdseks teada, siis see, millised hakkavad välja nägema tunnustusavaldusena välja antavad märgid (aukodaniku märk, vapimärk ja -plaat ning aumärk), selgub lähiajal. Valla teenetemärkide kavandite konkurss on praegu käimas.