« Tagasi

Kaasava eelarvega luuakse Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimalused ning alustatakse koertepargi rajamist

Jõgeva vallavalitsus kinnitas 4. juuni istungil kaasava eelarve hääletustulemused – võitjaks osutus Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimaluste loomine 142 häälega, ettepaneku esitajaks oli Jõgeva SK Noorus-96. Ettepaneku kaasava eelarve summa oli 5000 eurot. Selle eest luuakse pesemisvõimalus Jõgeva aleviku staadionile ning toetust kasutatakse vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks. Teisele kohale valisid kodanikud ettepaneku rajada Jõgevale koertepark. Ettepaneku esitasid Markkus Metsmees, Gaile Vask, Kai Kangur ja Martin Kangur. Idee kogus 109 häält. Vallavalitsus otsustas ettepanekut teostama hakata ülejäänud kaasava eelarve summa ehk siis 5000 euro suuruses mahus. Ettepanekute elluviimiseks oli kokku 10 000 eurot. Kui teise koha saanud ettepanek on võimalik ellu viia 5000 euroga, siis rahastataksegi seda ettepanekut.

Kokku pakuti välja 13 ideed, millest valiti välja 9. Hääletusele ei jõudnud 4 ettepanekut, kuna need ei vastanud nõuetele. Üheksa ideed, mis hääletusele läksid, kogusid kokku 604 häält. Üldse osales hääletusel 453 vallakodanikku.