« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm avas taotlusvooru ja ootab MTÜ-de taotlusi 2. maiks

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programm toetab kodanikuühenduste tegevusi, millega panustatakse kogukonna identiteedi tugevnemisse, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvamisse, tõhusama koostöö tekkesse, kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Alates 2018. aastast koordineerib maakondlikult programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  2. maiks 2018 kella 16.30.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev taotlejatele toimub 11. aprillil 2018 kella 10–12 Jõgeva Riigimaja saalis (endine maavalitsus) Suur 3, Jõgeval.
Tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale ja tegevustele ning vaadatakse üle taotlusvormid. Infopäev on tasuta, vajalik on registreerimine  9. aprilliks tel 520 8423, e-postil kersti.kurvits@jaek.ee või veebilehel www.jaek.ee.
Programmi määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel http://www.jaek.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.