« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor on avatud, infopäev taotlejatele on 10. septembril

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. oktoobriks maakonna vabaühenduste projekte, mis on algatatud kohaliku kogukonna poolt ja mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse: 
Meede 1 - Kogukonna areng,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saab olla vabaühendus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides ja mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering 10% projekti maksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2019 kella 16.30.  

Infopäev taotlejatele toimub 10. septembril kella 14-16 Jõgeva Riigimajas, Suur 3, Jõgeva linnas. Tutvustatakse taotlemise tingimusi ja taotlusvormide täitmist. Antakse ülevaade KOPi kevadvooru tulemustest ja programmi 2020. aastal kavandatavatest muudatustest.

Programmi määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel www.jaek.ee/sygisvoor-2019

Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.