« Tagasi

Mis on valijakaart?

 

Mis paber see on, mis mulle toodi?

Valijakaart on riigipoolne informatiivne teavitus valijale valimiste kohta.  Seal on teave, et  kus, millal ja kuidas saab hääletada. Seda ei pea võtma valimisjaoskonda kaasa.

Miks mina/minuga koos elav isik ei ole saanud valijakaarti?

On võimalik, et:

  • Isik on suunanud riigiportaalis Eesti.ee oma ametliku @eesti.ee lõpuga meiliaadressi igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile ja sellega nö tellinud elektroonilise valijakaardi. Need saadetakse  samaaegselt paberil valijakaartidega, kuid võib juhtuda, et paberil valijakaart jõuab mõnele aadressile varem.
  • Isiku elukoha andmeteks rahvastikuregistris ei ole kantud aadressi, kui ta reaalselt elab või tema elukoha andmed üldse puuduvad rahvastikuregistrist. Oma rahvastikuregistrisse kantud andmeid saab vaadata kas Eesti.ee- s või saab minna ja tutvuda linna- või vallavalitsuses (Tallinnas linnaosavalitsuses). Samades kohtades saab ka esitada oma õiged elukoha andmed, et rahvastikuregistris muudatus teha.
  • Isiku elukoha andmeteks on rahvastikuregistris linna (Tallinnas linnaosa) või valla täpsusega aadress. Sellisel juhul paberil valijakaarti isikule ei saadeta.
  • Valijakaardid peaksid olema valijatele saadetud hiljemalt 11. veebruariks. Need ei pruugi jõuda esimesetel päevadel kõigi valijateni.

Minu aadressile saadetud valijakaardile olid märgitud isikud, kes siin ei ela?

Kui isikud enam ei ela sel aadressi, siis on ruumi omanikul võimalik esitada avaldus nende isikute elukoha aadressi muutmiseks pöördudes linna- või vallavalitsuse poole (Tallinnas linnaosavalitsus). Võimalik on teha seda ka e-teenusena Eesti.ee-s.

Kust saadi minu aadress ja andmed, et mulle valijakaart tuua?

Valijakaartide saatmise korraldab Siseministeerium rahvastikuregistrisse kantud andmete alusel. Kaardile on kantud rahvastikuregistri andmetel sellele aadressile registreeritud isikud, kes saavad nendel valimistel hääletada.

Olen tellinud elektroonilise valijakaardi. Miks see ei ole minuni jõudnud?

Põhjus võib olla selles, et edasisuunamine on vanast ajast e-posti aadressile, mida isik enam ei kasuta. Oma suunamist saab vaadata ja muuta (vajalik portaali sisse logimine) https://www.eesti.ee/et/minuasjad/teavitused. Valijakaarti küll uuesti sel juhul ei saadeta, kuid samas on võimalik vaadata isikule saadetud valijakaardile kantavaid andmeid riigiportaalis Eesti.ee.

Ma sain küll oma valijakaardi aga ma ei leia seda enam üles. Kust ma leian teavet, kuhu ja millal ma valima pean minema?

Igal ajal kuni valimispäevani on võimalik ka riigiportaalis Eesti.ee vaadata enda personaalseid valijakaardi andmeid (vajalik portaali sisse logimine): https://www.eesti.ee/portaal/valimised.kodanik.

Kõikide valimisjaoskondade kohta üle Eesti – kuhu ja millal hääletama saab minna -  leiab samuti teavet aadressil valimised.rahvastikuregister.ee. Kaardirakenduse avalikus vaates on kirjas nii valimisjaoskonna hääletamisruumide aadressid, lahtiolekuajad, kontaktid kui ka see, kas jaoskonnas saab eelhääletada või on jaoskond lahti ainult valimispäeval. Seal on teave ka hääletamisruumi ligipääsetavuse kohta, mis on abiks liikumispuudega või lapsevankriga valijale. Samuti saab vaadata hääletamisruume kohalike omavalitsuste kaupa või kasutada erinevat liiki valimisjaoskondade leidmiseks erinevaid kaardikihte.

Ma ei soovi enam edaspidi valijakaarti!

Valijakaart saadetakse kõigile valijatele. Kes ei soovi saada paberil valijakaarti, võib saada selle elektroonselt. Selleks tuleb suunata oma ametlik @eesti.ee e-posti-aadress igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile. Seda saab teha Eesti.ee-s. Valijakaardi saamisest loobuda ei ole võimalik.

 

Valija, kes 16. veebruariks ei ole valijakaarti saanud või kelle valijakaardile kantud andmetes on vigu, võib pöörduda vallasekretäri poole.

Jõgeva Vallavalitsuse vallasekretär Egle Lääne, tel 528 3731, e-post egle.laane@jogeva.ee.