« Tagasi

PIKENEB JÕGEVA VALLA KOGUKONNAKOGU STATUUDI EELNÕUSSE MUUDATUSETTEPANEKUTE ESITAMISE TÄHTAEG

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 6. aprill kell 17.00. Ettepanekud tuleb esitada volikogu kantseleisse: volikogu@jogeva.ee

Kogukonnakogude statuudi eelnõu parandusettepanekute arutelu toimub arengu- ja reformikomisjonis ning vastuvõtmine järgmisel volikogu istungil.

Jõgeva valla kogukonnakogu statuut