« Tagasi

Rahvastikusündmused Jõgeva vallas

Seisuga 01.01.2018 elas Jõgeva valla territooriumil 13889 inimest, neist 6720 meest ja 7169 naist. Kõige suurema elanike arvuga üksus on Jõgeva linn – 4986 inimest. Võrreldes seisuga 01.01.2017 on valla elanike arv vähenenud 304 inimese võrra.

2017. aastal registreeriti Jõgeva vallas 119 sünd, neist Jõgeva linnas 76, Jõgeva vallas 26, Torma vallas 9 ja Palamuse vallas 8.

Samal ajavahemikul registreeriti 246 surma, neist Jõgeva linnas 58, Jõgeva vallas 151, Palamuse vallas 18 ja Torma vallas 19.