« Tagasi

Rahvastikutoimingud Jõgeva vallas

Seisuga 01.01.2019 elas Jõgeva valla territooriumil 13 721 inimest, neist 6623 meest ja 7098 naist. Kõige suurema elanike arvuga üksus on Jõgeva linn – 4970 inimest. Võrreldes seisuga 01.01.2018 on valla elanike arv vähenenud 168 inimese võrra ja linna elanike arv 16 inimese võrra.

Jõgeva valda saabus aasta jooksule elama 385 inimest, kuid samal ajavahemikul lahkus vallast 445 inimest. Vallasiseseid elukoha muutusi tegi 533 inimest.

2018. aastal registreeriti Jõgeva vallas 112 sündi, kuid 01.01.2019 seisuga elab Jõgeva vallas 118 last, kes on sündinud. 2018. aastal.

2018. aastal registreeriti 242 surma. Jõgeva valla elanikke suri 220.

Abielusid sõlmiti Jõgeva vallavalitsuses 44. Lisaks sõlmisid 5 abielu maakonna kirikuõpetajad. 2018. aastal lahutati 26 abielu.