« Tagasi

September on turvalisuse kuu!

Juba kuuendat aastat toimub septembrikuus Jõgevamaa lastele turvalisuse kuu. Turvalisuse kuu on ellu kutsutud, et pöörata tähelepanu laste ja perede turvalisele ja ohutule keskkonnale igapäevaelus. Korraldajaks on maakonna tervisenõukogu ning korraldajate suurim soov on, et lapsed ja ka lapsevanemad oskaksid ohte märgata, olukordades käituda ning vajadusel abi kutsuda. Kindlasti peaks iga laps teadma oma kodust aadressi ning ei tohiks juba ette karta politseinikke, päästjaid ega muid abistajaid. Lastevanematele siinkohal meeldetuletus, et politseinik, ega mis tahes abistava organisatsiooni esindaja, ei tohiks olla lapsele hirmutusvahend, nende töö on siiski eeskätt hättasattunuid abistada. 
Edastatud link viib teid koduõnnetuste vähendamise kontrollküsimustikuni, milles esitatu üle mõeldes ja vastuseid kaaludes saavad lapsevanemad ise hinnata oma kodu ohutust lapsele, ning vajadusel viia sisse vajalikud muudatused. Enamasti harjume end ümbritseva keskkonnaga ning ei oskagi märgata, kas seal ka turvaline on. Iga hooliv lapsevanem püüab märgata vajadusi ja ohte ka väikelapse maailma tasandilt, kuid nende eluga tutvumine võib üllatada ka kõige armastavamaid vanemaid. Selleks ongi hea mõelda hetkeks sellele, kas ma saan ja tahan midagi oma koduses keskkonnas turvalisemaks muuta. Ka seda, missugust eeskuju ma annan sirguvale ilmakodanikule oma harjumustega.

Täname, et hoolite!

KÜSITLUS