« Tagasi

Sotsiaalminister Tanel Kiik külastas Jõgeva valda

Jõgeva valda külastas täna sotsiaalminister Tanel Kiik. Tema ning ministri nõunik Tarmo Kurves ja ministri abi Liisa Tolli kohtusid vallamajas Jõgeva vallavanema Aare Olgo ja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsasega, samuti sotsiaalosakonna peaspetsialistide Luule Palmiste, Eve Viksi ja Liivi Noormägiga. Vallaametnikud tutvustasid meie sotsiaalosakonna töökorraldust, andsid ülevaate osakonna koostööst eri instantsidega (Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, sotsiaalteenuste osutajad, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, pensionäride ühendused jne) ning riigilt saadava tasandus- ja toetusfondi raha kasutamisest sotsiaalvaldkonnas. Vallaametnikud tõid esile, kust omavalitsuse sotsiaaltöös „king pigistab" ja tegid omapoolseid ettepanekuid, kuidas mõningaid probleeme lahendada.

Minister Tanel Kiik märkis, et sedalaadi töövisiidid omavalitsustesse on väga vajalikud, sest need annavad palju infot selle kohta, mida tehakse omavalitsustes elanike sotsiaalse kaitse tagamiseks. Sellistelt kohtumistelt saab ka tagasisidet ministeeriumi riiklikule poliitikale ning ettepanekuid, mida teha teisiti.

„Eri piirkonnad on milleski kindlasti sarnased ja milleski erinevad. Et kõik abivajajad saaksid kodu lähedalt kvaliteetset sotsiaalteenust, peab riik olema paindlik ja arvestama piirkondade eripärasid," ütles minister.

Jõgeva vald väärib tema sõnul esile tõstmist nii sotsiaalvaldkonnale eraldatavate summade suuruse, pakutavate sotsiaalteenuste valiku kui ka ametnike suhtumise poolest.

„Siinsed inimesed võtavad oma tööd tõsiselt, lähenevad probleemidele kliendikeskselt ning teevad aktiivset koostööd ministeeriumi, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ja teiste organisatsioonidega. Ning kus riigi abist ei piisa, on omapoolset panust valmis andma ka omavalitsus," tunnustas sotsiaalminister Jõgeva valda.

Jõgeva vallavanem Aare Olgo lisas, et kohtumine sotsiaalministriga kujunes sisukaks ja mõlemale poolele kasulikuks: mida rohkem infot vahetatakse, seda tõhusam on ministeeriumi ja omavalitsuse koostöö.

Tänase visiidi käigus külastas minister Tanel Kiik ka Jõgeva haiglat. Teise poole päevast veetis ta Põltsamaal, kus osales tervisekeskuse avamisel.