« Tagasi

Sotsiaalosakonnas seati sisse laste mängunurk

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonnas (Piiri 4 hoones) on lastekaitsetöötajate algatusel, kollektiivi ning heade toetajate abiga sisse seatud mõnus ja hubane lastenurk.

Idee algatajaks oli lastekaitse spetsialist Irina Anniko. Lastekaitse valdkonna sotsiaaltöö peaspetsialisti Liivi Noormägiga arutledes jõuti ideeni, et kasutamata nurk vallamaja koridoris passib hästi laste mängunurgaks. Abivallavanem Viktor Svjatõšev ning sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas olid plaaniga nõus. „Meil olid head mõtted ja tegijad, aga rahalised vahendid puudusid. Ent otsustasime ilusa idee siiski ellu viia. Mängunurk valmis vabatahtliku töö ja annetuste abiga," rääkis Svjatõšev.

Üheltpoolt on lastenurk vajalik lastekaitsetöötajate klientidele. Kui lapsevanem lastekaitsetöötajaga vestleb, saab laps seal mängida või raamatut lugeda. Sellega vältidakse ka olukordi, kus ajaviitmiseks (ema, isa ootamise ajaks) lapsele nutiseade kätte antakse. Samas on see hea koht, kus lastekaitsetöötaja saab lapse või perega vabamas keskkonnas rääkida. Suhtlus on vahetum ning barjäär kaob. Lastenurk annab võimaluse ka neile vanematele, kes käivad samas majas kaitstud töö teenusel. Nemadki saavad oma lapsed sinna mängima viia. Mängunurgas on mugava arutelukoha leidnud ka noorsoovaldkonna tegijad. Laste mängunurk on avatud kõigile huvilistele: seal võib näiteks polikliinikus vastuvõttu oodates aega parajaks teha.

Mängunurka aitasid sisustada ja sisse seada mitmed abilised: OÜ Softcom kinkis pehme diivani, AS Valmeco lippaia ehitamiseks puitmaterjali ning Kaido Lehtla OÜst Juta & Kaido aitas aia värvimistöödega. Laste mänguvaip on vallavalitsuse poolt. Abivallavanem Viktor Svajatõšev võttis nädalavahetustel enda kanda lippaia ehituse. Mänguasjad, lauamängud, toolid ja lauad on pärit sotsiaaltöötajate kodudest. Mänguasjade puhtusel hoiavad silma peal sotsiaaltöötajad. Kui pehmed lelud vajavad pesu, viivad sotsiaaltöötajad need koju ja pesevad masinas puhtaks.

Jõgeva vallavalitsuses töötab lastekaitse valdkonnas kolm spetsialisti ja peretöötaja. Pikka aega on olnud täitmata neljas ametikoht, töötajat on hädasti vaja. Töö on jagatud vallas piirkonniti, ent vajadusel tuleb tegutseda seal, kus laps ja perekond abi vajavad või muu lapsega seotud juhtum esile kerkib. Töö viib ka valla piirdest välja, põhimõtteliselt üle Eesti, sest meie valla eestkostel olevad lapsed elavad Eesti eri paigus ja samuti õpib valla lapsi mujalgi Eesti koolides. Lastekaitsetöötajad tegutsevad vastavalt õigusaktidele lapse huvide ja heaolu tagamise eest ning toetavad ja nõustavad abivajavaid lastega peresid.  Peresid nõustades tuuakse välja nende tugevused ja väärtused, püütakse koos leida probleemidele parim lahendus. Lastekaitsetöötajatel tuleb võidelda ka ühiskonnas levinud arusaamaga, nagu võtaksid nad peredelt lapsi ära. Lapse perest lahutamine on viimane lahendus. „Vanemlikke õigusi piirab kohus, mitte lastekaitsja," sõnas Irina Anniko. Valearusaamad on kerged tekkima, aga õnneks ka kerged kaduma, kui asju selgitada. Kui perekond on lastekaitsespetsialisti juures käinud, on nad andnud head tagasisidet, tänanud kuulamise ja abi eest.

Lastekaitse valdkonnas on väga olulisel kohal koostöö erinevate osapooltega, muudmoodi seda tööd teha ei saakski. Lastekaitsetöötajad teevad pidevat koostööd osakonna kolleegidega, koolide, lasteaedade, Rajaleidja keskuse, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnaga, piirkonna sotsiaalhooldustöötajate, peretöötaja, politseinike, uurijate, kohtu ning advokaatidega. „Peretöötaja on meie töös oluline lüli. Ta käib tihti abivajavat pere nõustamas ja jõustamas ning on meile justkui parem käsi," lausus lastekaitsespetsialist Kaja Ivask. Lastega suheldes on oluline roll ka lemmikloomadel. Kaja ja Irina ütlevad oma kogemuse põhjal, et kui peres on lapsed, on ka lemmikud. „Loomade abil saab lastega kontakti ning võimaluse juttu alustada," lausus Kaja Ivask.

Lastekaitsetöös on nii ilusaid kui valusaid hetki. Et ise vastu pidada, on vajalik õlg-õla tunne. Mõtteid saab vahetada kolleegidega naabervaldadest ning üle Eesti. Lastekaitsetöötajatel on võimalus osaleda supervisioonil, mida pakub Sotsiaalkindlustusamet. Suurt ja praktilist abi on saadud Eesti Tervisearengu Instituudi koolitustest.

Lastekaitsetöötajad julgustavad abi küsima juba siis, kui mured on väiksed. Spetsialistid võtavad vastu, nõustavad ning vajadusel oskavad suunata sinna, kus saab edasist abi.